Kommunfakta

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor, bland annat skola, barnomsorg, teknisk service, socialtjänst och äldreomsorg.

Staffanstorps kommuns befolkning uppgick till 25 361 invånare, (31 dec 2019). Kommunens yta är en dryg kvadratmil.

En ung kommun

Sett till befolkningsstrukturen är Staffanstorps kommun en förhållandevis ung kommun: cirka 26 procent av kommuninvånarna är under 18 år, vilket innebär att kommunen har störst andel invånare under 18 år i Skåne. Likaså har Staffanstorps kommun den minsta andelen, av de skånska kommunerna, personer som är 80 år eller äldre, knappt tre procent. Andelen av samtliga skåningar som är 80 år eller äldre är omkring 5,5 procent.

Befolkningstillväxt

Historiskt har Staffanstorps kommun varit en kommun med snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 1960 och 1976 ökade kommunens befolkning med drygt 10 000 personer, från 5 511 invånare till 15 819 invånare. Sedan dess har kommunen växt i en lugnare takt. De senaste 30 åren har kommunens befolkning ökat med mindre än 5 000 personer.

Statistik

Här kan du läsa statistik för Staffanstorps kommun från Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken uppdateras två gånger årligen. Statistiken täcker in en mängd olika områden och kan ge en bra översiktsbild av Staffanstorps kommun.

Kommunal skattesats

Staffanstorps kommuns verksamhet är till stor del finansierad med kommunalskatt. Avgifter inom till exempel barnomsorg, äldreomsorg och va-området är en annan viktig finansieringskälla. Den kommunala skattesatsen (skatt till kommun och landsting) uppgår till 29,83 procent. Staffanstorps kommun 19,14 procent och Region Skåne 10,69 procent.

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »