Framtidsvision

Översiktsplan, Framtidens kommun

Framtidens kommun – perspektiv 2038 kallas Staffanstorps kommuns framtidsvision som även ska fungera som en översiktsplan. Projektet startade hösten 2007 och 30 november 2009 antog kommunfullmäktige Framtidens kommun – perspektiv 2038 som kommunens framtidsdokument och som kommunens översiktsplan. Den 24 oktober 2011 gjorde kommunfullmäktige ett tillägg om hur vi går vidare mot framtidens kommun.

Vi har valt att bygga en identitet i kombination med en traditionell översiktsplan med syfte att tydliggöra vår identitet som är viktig för kommunens positionering i regionen.

Detta innebär att Framtidens kommun – perspektiv 2038 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen och ska följas av alla verksamheter under en längre tid.

Hoppa till navigering