Från dåtid till framtid

Staffanstorps gamla järnvägsstation. Foto: Staffanstorps kommun

Det hela började 1952 när tolv mindre kommuner – Bjällerup, Brågarp, Esarp, Flackarp, Görslöv, Knästorp, Kyrkheddinge, Mölleberg, Nevishög, Särslöv, Tottarp och Uppåkra – slog sina påsar ihop. Man samsades om det neutrala namnet Staffanstorp, som fram till dess varit namnet på en järnvägsstation, ett sockerbruk och ett postkontor. Man beslutade också att låta den nya kommunens centralort växa fram just här. Den totala befolkningen uppgick då till drygt 5 800 kommuninvånare med en gemensam skattekraft på 140 000 kronor.

Mer än 60 år senare är Staffanstorp med sina drygt 26 000 invånare en trygg, engagerad, modig och framsynt kommun som står inför stora förändringar. Vår ena fot är kvar i det gamla Staffanstorp, det som vi har byggt hittills. Den andra foten har redan tagit klivet in i det nya Staffanstorp, det som vi har börjat bygga för framtiden.

Boendekommunen fortsätter att utvecklas

Vi har det bra i Staffanstorp. Infrastruktur och service är väl fungerande, många vill bosätta sig här. Företag som skapar viktiga arbetstillfällen etablerar sig i kommunen. Läget, mitt i den dynamiska Öresundsregionen, bådar också gott. Våra rötter finns i den goda, rika jordbruksmarken som generöst breder ut sig över den allra största delen av kommunen.

Idag pendlar tusentals personer dagligen från vår kommun till andra orter, främst Malmö och Lund, för att arbeta. Men tusentals personer pendlar också hem varje dag, efter avslutat arbete. Tillbaka till den plats där de har valt att leva sina familjeliv och njuta av sin fritid. En populär kommun där föreningslivet blomstrar, tryggheten är god och grönområdena många.

Vad bra! Kan vi då inte luta oss tillbaka och se framtiden an? Nej! Att bara hoppas på det bästa är inget bra eller säkert sätt varken att driva en kommun, ett företag, en familj eller ens sitt eget liv. I Staffanstorps kommun har vi istället långt och djupgående funderat över vart vi skulle vilja nå. Vi har tittat på bred front och långt in i framtiden tillsammans med våra medborgare. Ända fram till 2038. Resultatet finns i vår framtidsvision som även ska fungera som översiktsplan, Framtidens kommun – perspektiv 2038. Detta projekt syftade till att i såväl mjuk- som hårdvara staka ut en god och genomtänkt framtid för kommunen, snarare än att hoppas på att omvärlden ska bli sådan att den gynnar Staffanstorps kommun.

Vad väntar?

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer. Men vi kan bädda för att den ska bli bra. Så resonerade de kloka människor som 1952 blev de första att styra den nybildade kommunen Staffanstorp. De gjorde sitt allra bästa för att skapa en god grund att bygga på.

Och byggt, det har vi ju gjort i Staffanstorp! Under sex årtionden har det konstant byggts i kommunen. Villaområden har vuxit fram. Skolor har uppförts. Kommunhus har byggts, rivits och byggts upp igen, fast då som rådhus. Bibliotek och konsthall. Bad och idrottsplatser. Butiker och flerbostadshus.

I Staffanstorp finns alltid ett antal lyftkranar och byggarbetsplatser. Här skapas alltid något nytt. Men allt som byggs är inte fysiskt. Vi har också skapat en god kommun att leva i. En vänlig kommun att känna sig trygg i. En säker kommun att växa upp i. En klok kommun som förstår att värna om sina medborgare i alla åldrar.

Vägen från 1952 och framåt har inte varit spikrak, för sådana vägar finns inte, men den har kantats av en hel del uppseendeväckande händelser och företeelser. Staffanstorp är den lilla kommunen som har vågat sig på två framgångsrika bomässor. Kommunen som helt och hållet byggde sig ett nytt centrum. Landsortskommunen som redan på tidigt 1950-tal införde nioårig grundskola för alla barn – det skulle dröja en bit in på 1970-talet innan detta var ett faktum i hela landet. Vem vet var som väntar i framtiden…

Litteratur om Staffanstorps kommun

Läs mer om kommunens tidiga historia i bland annat:

  • ”De tolv socknarna i Staffanstorps kommun” av Ingemar Ingers.
  • ”Alla socknarna i Staffanstorps kommun” av Maud Grönberger.
  • ”Staffanstorp – ung kommun i uråldrig bygd. Kulturminnesvårdsprogram för Staffanstorps kommun” av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz.

Det moderna Staffanstorps kommuns historia finns beskrivet i:

  • ”Staffanstorps kommun 25 år”.
  • ”Staffanstorps kommun 50 år”.

Dessa böcker och mer material finns att låna på biblioteken.

Hoppa till navigering