Medborgarundersökning

Folksamling. Foto: Pixabay.com

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2014 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning.

Undersökningen genomfördes mellan 20 mars och 12 maj 2014. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten (år 2013: 51 procent).

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0-100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.

Staffanstorps kommun genomförde förra medborgarundersökningen våren 2013.

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

 • Betygsindexet är oförändrat högt 67 (år 2013: 65). Genomsnittet i 119 andra kommuners mätningar är 60 (år 2013: 59). De faktorer som bidrar till det höga värdet i Staffanstorps kommun är liksom tidigare år främst bra Utbildningsmöjligheter och goda Kommunikationer.
 • 72 procent (år 2013: 72 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

 • Betygsindexet är i stort sett oförändrat 60 (år 2013: 59). Genomsnittet i 119 kommuners mätningar är 54 (år 2013: 53).
 • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola och Renhållning/sophämtning.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

Betygsindexet är 39 (år 2013: 44) medan genomsnittet i de 119 kommunerna är 40 (år 2013: 39). Här är det Information och Kontakt som fått högst betyg medan Förtroendet minskat till 40 (år 2013: 50).

 

 

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »