Medborgarundersökning

Folksamling. Foto: Pixabay.com

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2019 är klart. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 44 procent enkäten. År 2018 var det 42 procent som besvarade enkäten.

medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Den förra medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2018.

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

  • Betygsindexet är oförändrat högt 63 (2018: 64). Genomsnittet i 133 andra kommuners mätningar är 59 (2014: 62).

Utbildningsmöjligheter och goda kommunikationer

  • 68 procent (2018: 69 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet 62.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

  • Betygsindexet blev oförändrat 58 (2018: 58). Genomsnittet i 133 kommuners mätningar är 53 (2018: 56).
  • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola och Renhållning/sophämtning.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

  • Betygsindexet blev 43 (2018: 46) medan genomsnittet i de 133 kommunerna är 39 (2018: 42). Här är det Information och Kontakt som fått högst betyg. Betyget för Påverkan har höjts till 47 (2018: 43).

 

 

 

Hoppa till navigering