Medborgarundersökning

Folksamling. Foto: Pixabay.com

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2015 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning. Förra medborgarundersökningen genomfördes under våren 2014.

Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 51 procent enkäten. År 2014 var det 49 procent som besvarade enkäten.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. 

Staffanstorps kommun genomförde förra medborgar-undersökningen våren 2014.

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

  • Betygsindexet är oförändrat högt 66 (2014: 67). Genomsnittet i 133 andra kommuners mätningar är 60 (2014: 60). De faktorer som bidrar till det höga värdet i Staffanstorps kommun är liksom tidigare år främst bra.

Utbildningsmöjligheter och goda Kommunikationer

  • 72 procent (2014: 72 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

  • Betygsindexet har höjts till 63 (2014: 60). Genomsnittet i 133 kommuners mätningar är 54 (2014: 54).
  • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola och Renhållning/sophämtning.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

  • Betygsindexet har höjts till 44 (2014: 39) medan genomsnittet i de 133 kommunerna är 41 (2014: 40). Här är det Informationoch Kontakt som fått högst betyg. Betyget för Förtroende har höjts till 49 (2014: 40).

 

 

 

Hoppa till navigering