Medborgarundersökning

Folksamling. Foto: Pixabay.com

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2019 är klart. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 44 procent enkäten. År 2018 var det 42 procent som besvarade enkäten.

medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Den förra medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2018.

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

 • Betygsindexet är oförändrat högt 63 (2018: 64). Genomsnittet i 133 andra kommuners mätningar är 59 (2014: 62).

Utbildningsmöjligheter och goda kommunikationer

 • 68 procent (2018: 69 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet 62.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

 • Betygsindexet blev oförändrat 58 (2018: 58). Genomsnittet i 133 kommuners mätningar är 53 (2018: 56).
 • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola och Renhållning/sophämtning.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

 • Betygsindexet blev 43 (2018: 46) medan genomsnittet i de 133 kommunerna är 39 (2018: 42). Här är det Information och Kontakt som fått högst betyg. Betyget för Påverkan har höjts till 47 (2018: 43).

 

 

 

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »