Kontakt & Synpunkter

 •  Adress


  Staffanstorps kommun
  245 80 Staffanstorp
  Besöksadress:Rådhuset, Torget 1
  Växel: 046-25 11 00
  Org.nr.: 212000-1017
  E-post
  Journr, kvällstid, helger

 • Medborgarkontor


  Vi finns i rådhuset på Torget. Öppet vardagar kl. 8-17. Helger och helgdagar har vi stängt.
  Tfn: 046-25 11 10
  E-post

 • Politiker


  Du kan kontakta dina politiker som medborgare i Staffanstorps kommun för att diskutera kommunala frågor.

  Lämna ett medborgarförslag

 • Karta


  karta

Kontaktpersoner

Verksamhet Namn och e-post Telefon 046-
Telefonservice Växel kl. 8-17
vardagar måndag-fredag
25 11 00
Medborgarkontor Medborgarkontor 25 11 10
Kommunen Kansli 25 12 42
25 12 21
Kansliet Harriet Wetterskog
Registrator
25 13 47
Kansliet Vesna Casitovski
Nämndsekreterare/Avdelningschef
25 12 78
Ledning Per Almström
Kommundirektör
25 12 44
Ledning Medborgarserviceförvaltningschef 25 12 45
Ledning Ann Rosell
Personalchef
25 14 49
Ledning Cecilia Jansson
Ekonomichef/bitr. kommundirektör
25 12 29
Ledning/
Räddningstjänsten
Bertil Persson
Räddningschef
25 14 01
Ledning Leila Misirli
tf. Socialförvaltningschef
25 12 24
Ledning Pontus Borgstrand
Stadsbyggnadsförvaltningschef
287 17 91
Ledning Krister Åkesson
Utbildningsförvaltningschef
25 12 13
IT Johanna Sprimont
IT-chef
25 14 66
Kommunikation Johanna Liwenborg
Kommunikationsansvarig
25 16 81
Kommunikation Lisbeth Svensson
Webbansvarig kommunikatör
25 12 38
Utbildningskontor Marie Olsson
Avdelningschef nyanländas lärande
25 12 33
Utbildningskontor Gustav Hultqvist
Utbildningssamordnare
25 12 92
Utbildningskontor Anne Björcke
Administrativ chef
25 12 88
Utbildningskontor Verksamhetschef elevhälsa 25 11 92
Utbildningskontor Joachim Thornström
Utbildningsstrateg IKT
25 12 91
Kultur och fritid Andreas Andersson
Tf avdelningschef
25 13 32
Kultur och fritid Eva Åkesson
Kultursamordnare
25 12 66
Kultur och fritid Eva Hassgård
Handläggare
25 12 30
Kultur och fritid Johan Rasmussen
Enhetschef kultur och bibliotek
25 12 64
Socialförvaltningen Mårthen Gunnarsson
Avdelningschef verksamhetsstöd och planering
25 11 07
Socialförvaltningen Anita Enqvist
Verksamhetscontroller
25 12 16
Vård och omsorg Paulina Hallgren
tf Vård och omsorgschef
25 11 41
Vård och omsorg Susanne Bäckström
Enhetschef, myndighet vård & omsorg
25 12 10
Vård och omsorg Anna Nilsson
Sektionschef LSS & Socialpsykiatri
25 13 92
Vård och omsorg Margaret Fritz
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
25 12 14
Vård och omsorg Malin Svensson
Vårdplanerare
25 12 79
Vård och omsorg Trivselpunkten
Samordnare
25 12 99
Vård och omsorg Pia Williams
Anhörigverksamhet,
färdtjänstfrågor
25 12 23
Vård och omsorg Susanne Bresby
Demenssjuksköterska
25 12 09
Vård och omsorg Ingela Millnor
Avgiftshandläggare
25 12 26
Individ- och familjeomsorg Annette Christiansson
Chef individ- och familjeomsorgen
287 17 03
Individ- och familjeomsorg Sociala jouren
Akuta sociala problem
utanför ordinarie öppettider
        112
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt stöd
vardagar kl. 10-10.45 utom,
torsdag då det är telefontid kl. 15-15.45
25 11 00
Arkivet Ons 8-12, tor-fre 8-17, stängt 12-13. Övrig tid enl. ök. e-post 25 12 27
Stadsbyggnad Thomas Lexén
Stadsarkitekt
25 13 27
Stadsbyggnad Bertil Bengtsson
Miljö- och byggchef
25 12 76
Stadsbyggnad Thomas Åkerholm
Geoinfo chef
25 16 73
Stadsbyggnad Peter Norlander
Teknisk chef
287 17 90
Stadsbyggnad Karolina Gnosspelius
Plan- och exploateringschef
25 16 84
Stab Henrik Lethin
Stabschef
25 12 39
Politik Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
0709-35 12 32
Politik Pierre Sjöström
Kommunalråd opposition
25 12 08
Näringslivsbolag Annika Wallin Jalgén
VD  Business Port
0709-35 00 99

Vi har ingen digital sökbar ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser

E-postadresser till tjänstmän följer generell epoststandard förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

E-postadresser till förtroendevalda hittar du under Politikerregister.

Fakturaadress:

Staffanstorps kommun, Fakturaenheten, ref.nr (referensnr från verksamhet), Box 2, 245 21 Staffanstorp

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Illustration för kontaktVill du göra en felanmälan? Kanske har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Det vill vi gärna ha reda på. Dina synpunkter är värdefulla för oss och de hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Du kan skicka beröm eller klagomål, felanmäla och komma med förslag till förbättringar. Du kan också ställa frågor till våra verksamheter.

Alla inkomna synpunkter, frågor med mera registreras och följs upp. Även dina uppgifter registreras i vårt datasystem och blir därmed en offentlig (tillgänglig för alla) handling. Förutom de ärenden som är sekretess.

Lämna din synpunkt här >>

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

132 kommentarer till Kontakt

 1. Hej,
  Skulle ni vara snälla och sätta i nya lampor i gatlamporna (4-6 stycken) som är vid cykelvägen förbi Trollebergs Gård. Det är väldigt mörkt där och det är behövligt att se vägen då de stora träden oftast släpper stora grenar ner på vägen.
  Tack!
  Med vänlig hälsning,

  Christine Lindfors

 2. Varför finns det ingen cykelbana på varken höger eller vänster sida om Symfonivägen mellan Kronoslättsvägen o Preludievägen?

  1. Hej Hans!

   Jag håller med om att det känns som man missat denna sträcka och jag kan inte svara på varför det är som det är. Strax öster och väster om Symfonivägen finns gång- och cykelvägar in i området och tanken var kanske att leda gående och cyklister in dessa håll.

   Symfonivägen är ganska bred, cirka 10 meter, så det finns utrymme att röra sig som oskyddad trafikant även på denna korta sträcka även om det inte finns separata utrymme för gående och cyklister. Norr om Preludievägen övergår man sen i separata utrymmen. Hastigheterna på fordonstrafiken torde vara låga med tanke på att det är så pass nära korsningen med Kronoslättvägen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör
   Staffanstorps kommun