Utbildningsförvaltningen

Utbildningschef

Krister Åkesson
krister.akesson@staffanstorp.se
046-25 12 13
Ansvar för all verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vux och sfi. Leder utbildningsförvaltningen, biträdande utbildningschef, avdelningschef myndighet och administration, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef central elevhälsa.

Biträdande Utbildningschef

Ann Edvik

ann.edvik@staffanstorp.se

046-25 13 10

Leder rektorer och förskolechefer samt utvecklingsledare IKT.

Avdelningschef myndighet och administration

Anne Björcke
anne.bjorcke@staffanstorp.se
046-25 12 88
Handlägger ärenden frågor och beslut kring myndigheter såsom Skolinspektionen och BEO. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring komvux och sfi, busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, skolval inför f-klass och åk 7.

Utbildningssamordnare grundskola

Gustav Hultqvist
gustav.hultqvist@staffanstorp.se
046-25 12 92
Systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk. Rapporter till SCB, grundskoleskjutsar (skolbussar), skolval inför f-klass och åk 7

Handläggare

Maria Björk Olin
maria.olin@staffanstorp.se
046-25 12 89
Frågor som rör förskola (inklusive de fristående förskolorna), IST-förskola och förskola i annan kommun eller från annan kommun. Debitering av förskole- och fritidshemsplats.

SYV

Charlott Einarsson
046-25 12 17
charlott.einarsson@staffanstorp.se
Frågor som rör studievägvägledning för vux och sfi, och KAA (kommunalt aktivitetsansvar)

Administrativ assistent

Mia Twedberg
mia.twedberg@staffanstorp.se
0721-726124
Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål.

Handläggare musikskolorna

Eva Hassgård
eva.hassgard@staffanstorp.se
046-25 12 30
FRI4- föreningsregister och bidrag. Skolpeng förskola och grundskola. Debitering andra kommuner-skolpeng.

IKT-strateg

Joachim Thornström
joachim.thornstrom@staffanstorp.se
046-25 12 91
Strategiskt och samordnande arbete kring IT och IKT. Kontaktperson och avtalstecknare för leverantörer av hård- och mjukvara. Redaktör för Pedagog Staffanstorp.

Utvecklingsledare, IKT

Pernilla Backe
Pernilla.backe@staffanstorp.se
046-25 15 00
Frågor som rör IT som ett pedagogiskt verktyg i skola och förskola

Systemförvaltare

Anna Gran Lindström
anna.lindstrom@staffanstorp.se
046-28 71 795
Administrera system (bland annat Vklass, Google Suite for Education och MDM), utbildar administratörer, samt samordnar IKT-resurser.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.