Utbildningsförvaltningen

Utbildningschef

Krister Åkesson
krister.akesson@staffanstorp.se
046-25 12 13
Ansvar för all verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vux och sfi. Leder utbildningsförvaltningen, biträdande utbildningschef, avdelningschef myndighet och administration, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef central elevhälsa.

Biträdande Utbildningschef

Ann Edvik

ann.edvik@staffanstorp.se

046-25 13 10

Leder rektorer och förskolechefer samt utvecklingsledare IKT.

Avdelningschef myndighet och administration

Anne Björcke
anne.bjorcke@staffanstorp.se
046-25 12 88
Handlägger ärenden frågor och beslut kring myndigheter såsom Skolinspektionen och BEO. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring komvux och sfi, busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, skolval inför f-klass och åk 7.

Utbildningssamordnare grundskola

Gustav Hultqvist
gustav.hultqvist@staffanstorp.se
046-25 12 92
Systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk. Rapporter till SCB, grundskoleskjutsar (skolbussar), skolval inför f-klass och åk 7

Handläggare

Maria Björk Olin
maria.olin@staffanstorp.se
046-25 12 89
Frågor som rör förskola (inklusive de fristående förskolorna), IST-förskola och förskola i annan kommun eller från annan kommun. Debitering av förskole- och fritidshemsplats.

SYV

Charlott Einarsson
046-25 12 17
charlott.einarsson@staffanstorp.se
Frågor som rör studievägvägledning för vux och sfi, och KAA (kommunalt aktivitetsansvar)

Administrativ assistent

Mia Twedberg
mia.twedberg@staffanstorp.se
0721-726124
Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål.

Handläggare musikskolorna

Eva Hassgård
eva.hassgard@staffanstorp.se
046-25 12 30
FRI4- föreningsregister och bidrag. Skolpeng förskola och grundskola. Debitering andra kommuner-skolpeng.

Digitaliseringsstrateg

Niklas Bäcklin
niklas.backlin@staffanstorp.se

046-25 12 91
Strategiskt och samordnande arbete kring IT och IKT. Kontaktperson och avtalstecknare för leverantörer av hård- och mjukvara. Redaktör för Pedagog Staffanstorp.

Utvecklingsledare, IKT

Pernilla Backe
Pernilla.backe@staffanstorp.se
046-25 15 00
Frågor som rör IT som ett pedagogiskt verktyg i skola och förskola

Systemförvaltare

Anna Gran Lindström
anna.lindstrom@staffanstorp.se
046-28 71 795
Administrera system (bland annat Vklass, Google Suite for Education och MDM), utbildar administratörer, samt samordnar IKT-resurser.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »