Omsorgsförvaltningen

 

Växel: 046-25 11 00, alla vardagar klockan 8-17

Vård och omsorgs myndighetsenhet, mottagningsfunktion

Ansökan/anmälan om behov/bistånd vardagar klockan 9-12
omsorg@staffanstorp.se
046-25 11 04

Förvaltningschef

Leila Misirli
leila.misirli@staffanstorp.se
046-25 12 24

Avdelningschef kommunala verksamheter

Paulina Hallgren
paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-287 17 53

Enhetschef myndighetsenheten

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@staffanstorp.se
046-25 12 10

Enhetschef hemsjukvård, nattpatrull, korttid natt (tillförordnad)

Jessica Sjöstedt
jessica.sjostedt@staffanstorp.se
046-25 16 19

Enhetschef rehab, öppen verksamhet

Marie Karlsson
marie.karlsson@staffanstorp.se
046-25 12 87

Enhetschef korttid, växelvård, hemteam, larmgrupp

Maria Nilsson
maria.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 30

Enhetschef kommunalt LSS boende, boendestöd, kontaktperson

Anna Nilsson
anna.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 92

Enhetschef kommunal hemtjänst

Eva Elgan
eva.elgan@staffanstorp.se
046-25 12 05

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Margaret Fritz
margaret.fritz@staffanstorp.se
046-25 12 14

Vårdplanerare

Malin Svensson, biståndshandläggare
malin.svensson@staffanstorp.se
046-25 12 79

Anna Natzén, distriktssköterska
anna.natzen@staffanstorp.se
046-25 15 69

Anhörigverksamhet

Pia Williams, anhörigsamordnare
pia.williams@staffanstorp.se
046-25 12 23

Trivselpunkten samordnare

trivselpunkten@staffanstorp.se
046-25 12 99

Demenssjuksköterska

Susanne Bresby
susanne.bresby@staffanstorp.se
046-25 12 23

Avgiftshandläggare

Ingela Millnor
ingela.millnor@staffanstorp.se
046-25 12 26

Omsorgsnämndens ordförande

Ordförandeposten är för närvarande vakant

1:e vice ordförande Richard Olsson
E-post: richard.olsson@staffanstorp.se
Telefon: 0723-525 525

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstmän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik >>.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »