Offentlighet och sekretess

Sveriges Rikes lagbok 2010. Foto: Lisbeth Svensson

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Syftet med denna princip är att ge våra medborgare insyn, för att de ska kunna kontrollera hur kommunens förtroendevalda politiker och tjänstemän sköter Staffanstorps kommun.

Offentlighetsprincipen innebär att alla det vill säga allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i kommunernas verksamhet, andra myndigheter och förvaltningar genom att ta del av allmänna, offentliga handlingar.

Att tänka på

All din egen kommunikation (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra, såvida det inte finns skäl för kommunen att sekretessbelägga information. Om du har skickat ett brev eller ett mejl till kommunen kan du inte ångra dig, och be att få tillbaka brevet/mejlet.

Vad innebär sekretess?

För kommunens del är det främst handlingar som rör enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden som kan sekretessbeläggas (hemlighållas), till exempel inom socialtjänsten eller hos skolpsykologen. Personsekretessen gäller enbart om en enskild person kan lida men eller ekonomisk skada av att en uppgift lämnas ut.

Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel kan dock gälla vissa uppgifter i akten, om de kan skada tredje person eller om det bedöms att tillståndet hos den akten angår kan försämras om denne fick se alla handlingar.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om dig. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer eller något annat som är speciellt för bara dig. Personuppgifter kan finnas i datorer eller på andra ställen.

Källor

Vilse i arkivet? – Handbok i kommunal dokumenthantering av Annika Holmberg, Offentlighet och sekretess hos det allmänna, Regeringskansliet

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.