Behandling av personuppgifter

Svenska flaggan. Foto: Mando Gomez by flickr

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress och bilder.

I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får hanteras av kommunen. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja användas den 25 maj 2018. Det nya regelverket heter dataskyddsreformen och den kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen.

Mina personuppgifter registreras

Hos kommunen kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökan om förskoleplats, vid ansökan om bygglov eller om du lämnar en synpunkt. Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare. Om du skickar brev eller e-post till kommunen så kan ditt meddelande diarieföras (Ett diarium är ett register hos kommunen, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras).

Krav på samtycke/information

Lagen kräver att kommunen ska informera dig om vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som du lämnar till oss. Du kan godkänna (ge samtycke) hur dina personuppgifter ska få användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära ditt godkännande utan kan använda vissa uppgifter.

Begära ut information

Du har rätt att en gång per år be om att få ut information över de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Utdraget får du genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till: Staffanstorps kommun, Kansliet, 245 80 Staffanstorp.

Begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om kommunen har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Varje nämnd har en personuppgiftsansvarig. Vill du göra en rättelse görs den till kommunens personuppgiftsansvarig (varje nämnd) via e-post  eller vanlig post: Staffanstorps kommun, Kansliet, 245 80 Staffanstorp.

Mer information om personuppgiftslagen>>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »