Sociala medier

Staffanstorps kommuns främsta kommunikationskanal är vår webbplats. Vår närvaro på sociala medier är ett komplement för att nå medborgare, engagera och skapa dialog.

Kontakta oss gärna via våra olika kanaler, men kom ihåg att allt är publikt. Lägg inte ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. För sådana ärenden gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort. Kommentarer får heller inte innehålla:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Kränkande uttalande med rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner
  • Hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap, reklam eller spam
  • Länkar utan samband

Staffanstorps kommun förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Kommunens officiella sociala medier

Följ oss gärna på:

Övriga

Biblioteket i Staffanstorp  Här får du nyheter, tips och inspiration om bibliotekets verksamhet.

Biblioteket i Hjärup Här kan du följa vad som händer på biblioteket i Hjärup.

Digiteket Skolornas och förskolornas experter inom specialpedagogik och IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Fältgruppen Staffanstorp Ett forum för föräldrar/barn/ungdomar boende i Staffanstorps kommun.

Fältgruppen Staffanstorp Fältgruppens direktkontakt med ungdomar på Facebook.

Fritid Skåningen Fritidsgården Skåningens sida för dialog och information.

Fritid Hjärup Fritid Hjärups dialogforum för såväl ungdomar som föräldrar och samarbetspartners.

Dagmammor i Staffanstorp De kommunala familjedaghemmens gemensamma Facebooksida.

Familjecentralen Paletten Familjecentralen Palettens Facebooksida med aktiviteter samt tips och råd.

Medelpunkten Den sociala mötesplatsen Medelpunktens Facebooksida med nyheter och information om intressanta aktiviteter.

Demensvård i Staffanstorp Information och tips från kommunens demenssjuksköterska.

Listan är inte komplett.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.