Hoppa till huvudinnehåll

Beredningen för miljö- och naturfrågor

Beredningens verksamhetsområde utgörs av de miljö- och naturfrågor i Staffanstorps kommun som inte avser tillsyn eller myndighetsutövning.

Beredningens övergripande uppgifter är att ta initiativ till åtgärder syftande till miljöhänsyn, och miljöskyddande verksamhet, liksom skydd för natur och hänsyn till naturvärden. Beredningen består av åtta ledamöter.

Kommunstyrelseförvaltningen