Om webbplatsen

Digital anslagstavla i din dator. Illustration: Alva Esping

Du besöker just nu den senaste versionen av vår webbplats staffanstorp.se som är en kommunikationsplattform i ständig utveckling i WordPress. Vi hoppas att du som besökare vill vara delaktig och hjälpa oss att utveckla en bra och funktionell webbplats.

Staffanstorps kommun

Hösten 2015 inledde vi  vårt arbete med att ta Staffanstorps kommuns webbplats ännu ett steg framåt, genom att utveckla webben efter de tips och synpunkter vi har fått in under de senaste åren.

Kommunen gick 2011 från en vanlig statisk webbplats till en aktiv, användarvänlig och öppen webbplats. En webbplats som förändras utifrån dig som medborgare och dina önskemål. En öppen, rättfram och tillgänglig webbplats.

Hösten 2010 startade vi detta arbetet med vår nya webbplats genom att analysera besöken av den befintliga webbplatsen. Detta arbete visade att det fanns många olika typer av besök och besöksbeteenden, samt att vår syn på hur vår information skulle presenteras inte alltid överensstämde med besökarnas direkta behov och/eller beteende.

Därför valde vi att arbeta om hela webbplatsen och öppna upp för det behovet som besökarna visade på. Samtidigt som vi velat arbeta med denna öppenhet har vi även hela tiden fått ha i åtanke att det finns områden där vi som myndighet, kommun och demokratisk organisation måste presentera information i enlighet med lagar & förordningar, och i enlighet med de politiska beslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelse fattar.

Under 2020 gjordes ett par förbättringar på webbplatsen för att underlätta och förenkla upplevelsen för besökaren. Bland annat förenklades menystrukturen, de grafiska elementen blev färre och färgerna ändrades. Även de vanligast förekommande frågor med svar publicerades på en ny sida, FAQ.

Vår övergripande uppgift är att tillhandahålla relevant information och funktionella tjänster som tillgodoser besökarnas behov. Men det är även vår uppgift att lyssna på dig som medborgare.

Staffanstorps kommun strävar alltid efter att ha en bra och tydlig dialog med medborgarna och vi tar tacksamt emot synpunkter för att göra detta arbete ännu bättre.

Publicerings- och informationsansvar

Staffanstorps kommun har en organisation för publicering på webbplatsen. Webbredaktörerna som sköter publicering, uppdatering och text är utspridda i hela organisationen.

Till vänster på varje sida finns ett e-postlänkat namn till sidansvarig. Ytterst ansvarig för innehållet är den verksamhetsansvarige.

Tanken med webbplatsen är att ge samma service som vid personligt bemötande, att stödja demokratin och att marknadsföra Staffanstorp. Arbetet med att förbättra en webbplats pågår hela tiden.

Finn det du söker

För dig som besöker oss finns det två huvudsakliga metoder att finna det du söker här på sidan:

  1. Genom att söka
  2. Följa de sex ämnesflikarna för att snabbare hitta rätt.
  3. Följa de sex toppmenyflikarna längst upp på sidan (exempelvis Kontakt, FAQ, Felanmälan)

 

Länkar till andra webbplatser

Staffanstorps kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på vår webbplats och våra underdomäner.

Frågor om webbplatsen ställs via e-post till kommunikatör Andreas Holm

Hoppa till navigering