Teknik och tillgänglighet

Fotografi av skärm med CSS kod

Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för staffanstorp.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår nuvarande webbplats är skapad med webbstandarder. Webbstandarder är rekommendationer från W3C för hur webbplatser ska utformas.

Med webbstandarder brukar man mena att utformningen av webbplatsen:

  • följer W3Cs rekommendationer
  • använder giltig HTML eller XHTML
  • använder stilmallar (CSS) i stället för tabeller för layout
  • fungerar i alla webbläsare och plattformar

Staffanstorps kommun har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1. Kommunen befinner sig i en process där en översyn görs av den totala webbplatsen med planer att uppgradera och förnya vår plattform enligt Webbtillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighet och brister

Här presenterade vi några av de brister vi har på webbplatsen. Listan uppdateras efter hand.

  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet, exempelvis i några grafiska element som tabeller.
  • De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker med html-elementen h1-h4 i rätt hierarkisk ordningmen, men det finns undantag.
  • De flest ytor är tillräckligt klickbara på liten skärm, men det finns undantag.
  • Några av de videos som publicerats saknar textning.

Mer information

Kontakta oss om du upplever att du hindras från att ta del av vår digitala service på våra webbplatser. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så gott det går. Du kan kontakta kommunikationsavdelningen på e-post.

Hoppa till navigering