Tillgänglighetsredogörelse

Illustration av Alva Esping

Här kommer vi att beskriva löpande vilka brister det finns i tillgänglighet för staffanstorp.se och våra underliggande webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1.

Brister finns

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 så att våra webbplatser är möjliga att uppfatta,  är hanterbara, begripliga och robusta. Nedan listas några exempel:

  • Vi har ingen textning i våra webbsändningar av kommunfullmäktiges möten.
  • Vi har ingen svensk teckenspråkig information ännu.
  • Applikationen för lediga jobb sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra och den är inte helt responsiv. 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Om du har synpunkter på informationen på en viss sida – lämna en kommentar eller e-posta till den som är sidansvarig. Alla sidor har en sidansvarig som granskar kommentarerna.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

 

Hoppa till navigering