Kommuntidning

StaffanstorpsAktuellt 2016 Foto:Lisbeth Svensson

Staffanstorps Aktuellt är vår egen fristående kommuntidning. 2019 sker utdelning till alla hushåll fem gånger via PostNord. Två av dessa nummer har utökats från åtta till tolv sidor.

Det finns så mycket i vår kommun att vara stolt över och som vi vill berätta om för våra medborgare.

Ansvarig utgivare: Per Almström, kommundirektör

Redaktion: Andreas Holm,  Ivar Sjögren och Henrik Lethin

Kontakt: 046-25 12 39, e-post

Hoppa till navigering