Så styrs kommunen

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Efter valet 2018 styrs Staffanstorps kommun av  Moderaterna (18 mandat) och Sverigedemokraterna (5 mandat) genom ett politiskt handlingsprogram. Tillsammans har partierna 23 av 41 mandat i kommunfullmäktige, men egen majoritet i samtliga nämnder, beredningar och styrelser.

Kommunalråd är Christian Sonesson (M), oppositionsråd är Pierre Sjöström (S).

Ordförande i kommunfullmäktige är Rickard Svensson (M).

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige. Tjänstemannaorganisationen anpassas därefter med hänsyn till uppgifter och resurser som tilldelats den. Vissa uppgifter är lagstyrda och andra är frivilliga och beslutade på lokal nivå.

Politiskt styrda aktiebolag

En del områden hanteras av politiskt styrda aktiebolag. De har då både en politisk styrelse samt en verkställande direktör med en egen organisation. Sådana bolag är:

Delar av kommunens verksamhet, såsom äldreomsorg och markteknik, utförs på entreprenad.

Hoppa till navigering