Författningssamling

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

 1. Reglementen för nämnder/styrelser etc
 2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)
 3. Övriga reglementen och stadgar
 4. Taxor och avgifter
 5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser
 6. Övrigt
 7. Policys och styrprinciper

1. Reglementen för nämnder/styrelser etc

2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)

3. Övriga reglementen och stadgar

4. Taxor och avgifter

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Räddningstjänsten

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Gemensam samarbetsnämnd 2 med Kävlinge kommun

5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser

6. Övrigt

7. Policys och styrprinciper

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Författningssamling

 1. Miljöföreskrifterna under 3.4 ovan är för gamla, de ersattes 2010 av nyare föreskrifter.

  1. Hej Niclas!

   Tack för ditt påpekande, vi kommer att uppdatera till gällande författning inom kort.

   Vänligen Harriet Wetterskog, Staffanstorps kommun