Författningssamling

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

 1. Reglementen för nämnder/styrelser etc
 2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)
 3. Övriga reglementen och stadgar
 4. Taxor och avgifter
 5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser
 6. Policys och styrprinciper
 7. Övrigt

1. Reglementen m.m för nämnder/styrelser m.fl.

Reglementen

Delegationsordningar

Övrigt

2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)

3. Föreskrifter

4. Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

A) Allmänt

B) Kultur- och fritidsverksamhet

C) Räddningstjänst

D) Teknisk verksamhet

Omsorgsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Gemensam samarbetsnämnd 2 med Kävlinge kommun

5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser

6. Policys och styrprinciper

7. Övrigt

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »