Författningssamling

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

  1. Reglementen för nämnder/styrelser etc
  2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)
  3. Övriga reglementen och stadgar
  4. Taxor och avgifter
  5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser
  6. Policys och styrprinciper
  7. Övrigt

1. Reglementen m.m för nämnder/styrelser m.fl.

Reglementen

Delegationsordningar

Övrigt

2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)

3. Föreskrifter

4. Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

A) Allmänt

B) Kultur- och fritidsverksamhet

C) Räddningstjänst

D) Teknisk verksamhet

Omsorgsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Gemensam samarbetsnämnd 2 med Kävlinge kommun

5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser

6. Policys och styrprinciper

7. Övrigt

Hoppa till navigering