Författningssamling

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

 1. Reglementen för nämnder/styrelser etc
 2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)
 3. Övriga reglementen och stadgar
 4. Taxor och avgifter
 5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser
 6. Policys och styrprinciper
 7. Övrigt

1. Reglementen m.m för nämnder/styrelser m.fl.

Reglementen

Delegationsordningar

Övrigt

2. Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)

3. Föreskrifter

4. Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen

A) Allmänt

B) Kultur- och fritidsverksamhet

C) Räddningstjänst

D) Teknisk verksamhet

Omsorgsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Gemensam samarbetsnämnd 2 med Kävlinge kommun

5. Löne- arvodes- och tjänstebestämmelser

6. Policys och styrprinciper

7. Övrigt

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

4 kommentarer till Författningssamling

 1. Vad gäller för hundar i vår kommun. I ordningsstadgan står det endast att man ska ta upp avföringen efter sin hund. Detta kan väl ändå inte vara riktigt. Inget koppeltvång någonstans i kommunen?

  1. Hej Eva!
   Staffanstorps kommun har inga egna föreskrifter när det gäller koppeltvång, utan det är lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som gäller inom kommunen. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webbplats>>
   eller på Jordbruksverkets webbplats>>
   Med vänlig hälsning, Lisa Elenström, miljöinspektör

 2. Miljöföreskrifterna under 3.4 ovan är för gamla, de ersattes 2010 av nyare föreskrifter.

  1. Hej Niclas!

   Tack för ditt påpekande, vi kommer att uppdatera till gällande författning inom kort.

   Vänligen Harriet Wetterskog, Staffanstorps kommun