Kallelser, handlingar, protokoll

Längst ner på sidan kan du söka efter kallelser, handlingar och protokoll från nedanstående instanser från 2017-01-01 och framåt.

Det du finner är:

  • Kallelser till sammanträden i kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige.
  • Protokoll när de är justerade, vill säga när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Tänk på att handlingar och protokollsutdrag som exempelvis omfattas av sekretess eller av restriktioner på grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) inte publiceras och därav kan ärendenumreringen ibland hoppa över ett nummer. Alla protokollen är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerad för att kunna se dem.

Hitta handling från aktuell nämnd

Om du vill ta del av en handling eller protokollsutdrag som du inte hittar här, vänligen kontakta den aktuella nämndens registrator eller nämndsekreterare:

Louise Lave, registrator för kommunstyrelsen

Lena Broqvist Swan, registrator för arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden

Kajsa Bengtsson, nämndsekreterare för beredning för kultur-, fritids- och demokratifrågor, omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Cecilia Lindgren, nämndsekreterare för stadsbyggnadsnämnden

Bengt Grönvall, nämndsekreterare för utbildningsnämnden, beredning för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor och beredning för miljö- och naturfrågor

Olle Slonawski, nämndsekreterare för kommunfullmäktige

Mikael Falk, nämndsekreterare för kommunstyrelsen,

 

Hoppa till navigering