Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktiges möte i före detta biblioteket, Staffanstorp. Foto: Lisbeth Svensson

Här kan du se vilka dagar som de olika nämnderna sammanträder under 2020. Kallelserna publiceras här i samband med att de skickas ut till ledamöterna.

Kommunfullmäktige

 • 4 mars, kl. 18
 • 1 april, kl. 17  OBS! Inställt
 • 6 maj, kl. 17   OBS! Ändrad tid till 17.00
 • 10 juni, kl. 18
 • 30 september, kl. 18       OBS! Ändrad tid till 13.00
 • 11 november, kl. 09
 • 9 december, kl. 18

Kommunstyrelsen

 • 5 februari, kl. 18
 • 18 mars, kl. 18
 • 15 april, kl. 18
 • 13 maj, kl. 18
 • 8 september, kl. 18
 • 7 oktober, kl. 18
 • 21 oktober, kl. 18
 • 25 november, kl. 18

Stadsbyggnadsnämnden

 • 29 januari, kl. 18.00
 • 26 februari, kl. 18.00
 • 25 mars, kl.18.00
 • 28 april, kl. 18.00
 • 17 juni, kl. 18.00
 • 26 augusti, kl. 18:00
 • 22 oktober, kl. 18.00
 • 16 december, kl. 18.00

Valnämnden

 • 3 mars, kl. 18.00
 • 20 oktober, kl. 18.00

Utbildningsnämnden

 • 11 februari kl. 18.00
 • 11 mars kl. 18.00
 • 14 april kl. 18.00
 • 8 juni kl. 18.00
 • 15 september kl. 18.00
 • 3 november kl. 18.00
 • 8 december kl. 18.00

Omsorgsnämnden

 • 15 januari kl. 18.00 – inställt
 • 26 februari kl. 18.00
 • 14 april kl. 18.00
 • 27 maj kl. 18.00
 • 2 september kl. 18.00
 • 14 oktober kl. 18.00
 • 18 november kl. 18.00
 • 16 december kl. 18.00

Arbetsmarknadsnämnden

 • 28 januari kl. 18.00
 • 10 mars kl. 18.00
 • 21 april kl. 18.00
 • 2 juni kl. 18.00
 • 25 augusti kl. 18.00
 • 29 september kl. 18.00
 • 3 november kl. 18.00
 • 8 december kl. 18.00

Beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor

 • 22 januari kl. 17.00
 • 3 mars kl. 17.00
 • 14 april kl. 17.00
 • 5 maj kl. 17.00
 • 19 augusti kl. 17.00
 • 22 september kl. 17.00
 • 24 november kl. 17.00

Beredningen för miljö- och naturfrågor

 • 20 januari kl. 17.00
 • 24 februari kl. 17.00
 • 30 mars kl. 17.00
 • 27 april kl. 17.00
 • 17 augusti kl. 17.00
 • 14 september kl. 17.00
 • 12 oktober kl. 17.00
 • 23 november kl. 17.00

Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor

 • 27 januari, kl. 16.30
 • 2 mars kl. 16.30
 • 31 mars kl. 16.30
 • 4 maj kl. 16.30
 • 24 augusti kl. 16.30
 • 21 september kl. 16.30
 • 2 november kl. 16.30
 • 7 december kl. 16.30

Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)

 • 13 februari, kl. 13.30
 • 23 april, kl. 13.30
 • 9 november, kl. 13.30

Kommunala handikapprådet

 • 2 mars, kl. 10.00
 • 25 maj, kl. 10.00
 • 21 september, kl. 10.00
 • 30 november, kl. 10.00

Kommunala seniorrådet

 • 2 mars, kl. 10.00
 • 25 maj, kl. 10.00
 • 21 september, kl. 10.00
 • 30 november, kl. 10.00

Brukarråd inom socialpsykiatrin

 • 17 mars, kl. 16.00
 • 26 maj, kl. 16.00

Hoppa till navigering