Sammanträdesdagar

Bild från kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober 2017. Foto: Staffanstorps kommun

Här kan du se vilka dagar som de olika nämnderna sammanträder under året. Kallelserna publiceras här i samband med att de skickas ut till ledamöterna.

Kommunfullmäktige

 • 6 mars, kl. 18
 • 3 april, kl. 18
 • 2 maj, kl. 18
 • 12 juni, kl. 14
 • 16 oktober, kl. 18
 • 13 november, kl. 09
 • 11 december, kl. 16

Kommunstyrelsen

 • 9 januari, kl. 18
 • 6 februari, kl. 18
 • 20 mars, kl. 18
 • 8 april, kl. 18
 • 29 maj, kl. 18
 • 4 september, kl. 18
 • 2 oktober, kl. 18
 • 24 oktober, kl. 18
 • 25 november, kl. 17

Stadsbyggnadsnämnden

 • 21 januari, kl. 18.00
 • 27 februari, kl. 18.00
 • 27 mars, kl.18.00
 • 24 april, kl. 18.00
 • 19 juni, kl. 18.00
 • 11 september, kl. 18:00
 • 6 november, kl. 18.00
 • 10 december, kl. 18.00

Valnämnden

 • 13 februari, kl. 18.00
 • 8 maj, kl. 18.00
 • 18 juni, kl. 18.00
 • 11 september, kl. 18.00
 • 23 oktober, kl. 18.00
 • 4 december, kl. 18.00

Utbildningsnämnden

 • 14 januari kl. 18.00
 • 12 februari kl. 18.00
 • 26 mars kl. 18.00
 • 8 maj kl. 18.00
 • 11 juni kl. 18.00
 • 1 oktober kl. 18.00
 • 12 november kl. 18.00
 • 9 december kl. 18.00

Omsorgsnämnden

 • 3 januari kl. 18.00
 • 15 januari kl. 18.00
 • 5 februari kl. 18.00
 • 5 mars kl. 18.00
 • 2 april kl. 18.00
 • 7 maj kl. 18.00
 • 4 juni kl. 18.00
 • 24 september kl. 18.00
 • 15 oktober kl. 18.00
 • 12 november kl. 18.00
 • 10 december kl. 18.00

Arbetsmarknadsnämnden

 • 2 januari kl. 18.00
 • 17 januari kl. 18.00
 • 13 februari kl. 18.00
 • 21 mars kl. 18.00
 • 16 april kl. 18.00
 • 16 maj kl. 18.00
 • 13 juni kl. 18.00
 • 29 augusti kl. 18.00
 • 19 september kl. 18.00
 • 17 oktober kl. 18.00
 • 7 november kl. 18.00
 • 5 december kl. 18.00

Beredningen för kultur-, fritids- och kulturfrågor

 • 4 februari kl. 17.00 – inställt
 • 5 mars kl. 17.00
 • 2 april kl. 17.00
 • 6 maj kl. 17.00
 • 28 augusti kl. 17.00
 • 28 oktober kl. 17.00
 • 3 december kl. 17.00

Beredningen för miljö- och naturfrågor

 • 5 februari kl. 18.00
 • 11 mars kl. 18.00
 • 2 april kl. 18.00
 • 7 maj kl. 18.00
 • 17 september kl. 17.00
 • 15 oktober kl. 17.00
 • 20 november kl. 17.00

Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor

 • 4 februari kl. 17.00
 • 4 mars kl. 17.00
 • 1 april kl. 17.00
 • 6 maj kl. 17.00
 • 23 september kl. 17.00
 • 21 oktober kl. 17.00
 • 2 december kl. 17.00

Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)

 • 14 februari, kl. 09.00
 • 23 april, kl. 09.00
 • 8 november, kl. 09.00

Kommunala handikapprådet

 • 12 februari, kl. 13.00
 • 28 maj, kl. 10.00
 • 24 september, kl. 13.00
 • 3 december, kl. 10.00

Kommunala seniorrådet

 • 19 mars, kl. 10.00
 • 28 maj, kl. 10.00
 • 24 september, kl. 10.00
 • 3 december, kl. 10.00

Hoppa till navigering