Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2019-2022 uttrycker politisk vilja, målsättning och inriktning under perioden.

Politikområden

Frihet, trygghet och ansvarskänsla

Frihet, trygghet och ansvarskänsla är grundläggande värden för Staffanstorps kommun och är en naturlig utgångspunkt för kommunens verksamhet i hela dess bredd.

Attraktivitet, tillväxt och rörlighet

Staffanstorp ska vara en attraktiv kommun med trivsamma småstadsmiljöer, god kommunal kärnverksamhet och ett gynnsamt företagsklimat.

Service och tillgänglighet

Staffanstorps kommun ska leverera rätt service i rätt tid, med hög kvalitet och god effektivitet.

Ekonomiskt ansvarstagande

Staffanstorps kommun ska även fortsatt kännetecknas av ekonomiskt stabilitet och resurserna ska användas effektivt, ansvarsfullt och med fokus på kärnverksamheten.
Att välja politikområde är att prioritera, och för varje politikområde fastställs ett eller flera mål. För varje mål anges vilken nämnd som ansvarar för dess genomförande.

Läs hela dokumentet här: Kommunfullmäktiges mål 2019-2022

 

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet utgör grunden för de kommande årens inriktning av politiken för Staffanstorps kommun och är antaget i Kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet sätter upp mål och riktning för beslut och verksamhet inom följande områden:

 • Skola och förskola
 • Vård och omsorg
 • Kultur och fritid
 • Samhälle och miljö
 • Trygghet och säkerhet
 • Arbetsmarknad, individomsorg och integration
 • Ekonomi och kvalitet

Hela handlingsprogrammet finns här: Politiskt handlingsprogram för Staffanstorps kommun handlingsprogram 2019-2022

 

Den politiska organisationen:

Politisk organisation 2019. Klicka för större bild.

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »