Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 uttrycker politisk vilja, målsättning och inriktning för perioden.

Politikområden

 • En bra start i livet – Utbildningen i Staffanstorps kommun ska fortsatt hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla.
 • Omsorg på medborgarens villkor – Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.
 • Platsen vi bor på – Staffanstorps kommun har ett utomordentligt läge i Sydvästskåne. Detta ska tillvaratas genom att planera för fler bostäder, verksamheter och infrastruktur.
 • Engagerade medborgare – Staffanstorps kommun utgörs av de människor som bor, lever eller på annat sätt verkar där.
 • Ekonomisk prioritering – Att vara en växande kommun med behov av en utbyggd service som motsvarar vad medborgarna kan förvänta sig, ställer krav på fortsatt långsiktig ekonomisk stabilitet.

Att välja politikområden är att prioritera – ett område framför andra. För varje politikområde fastställs ett eller flera mål och för varje mål anges vilken eller vilka nämnder som ansvarar för dess genomförande. Nämnderna upprättar sedan genomförandeplaner som visar vilka aktiviteter som antas leda till att målen uppfylls. Dessa är årsindelade och resurssätts i samband med budgetarbetet.

Läs dokumentet med Kommunfullmäktiges mål 2015-2018

Den politiska organisationen:

Klicka för större bild

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »