Organisation

Organisation. Foto: Pixabay

För beredning, löpande förvaltning och utförande av de politiska nämndernas beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att varje nämnd hör till en förvaltning.

Tjänstepersoner är anställda inom kommunen och de ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Hit hör undersköterskor, pedagoger, ingenjörer, förvaltningschefer och många fler. Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper de förtroendevalda genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. I Staffanstorps kommun är organisationen uppdelad i följande förvaltningar:

Kommunens högst uppsatta tjänsteperson är kommundirektören, Per Almström. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för tjänstepersoner och är en länk mellan dem och de förtroendevalda. Kommundirektören är även chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Biträdande kommundirektör är Cecilia Jansson.

Förvaltnings- och verksamhetschefer

Under kommundirektören finns det förvaltningschefer:

Utöver dessa finns en verksamhetschef:

Tillsammans med kommundirektören bildar dessa förvaltnings- och verksamhetschefer kommunens ledningsgrupp.

 

Hoppa till navigering