Organisation

Ledningsgruppen i juni 2017. Foto och licens: Åsa Siller

För beredning, löpande förvaltning och utförande av de politiska nämndernas beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att varje nämnd hör till en förvaltning.

Tjänstepersoner är anställda inom kommunen och de ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Hit hör undersköterskor, pedagoger, ingenjörer, förvaltningschefer och många fler. Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper de förtroendevalda genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. I Staffanstorps kommun är organisationen uppdelad i följande förvaltningar:

Kommunens högst uppsatta tjänsteperson är kommundirektören, Per Almström. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för tjänstepersoner och är en länk mellan dem och de förtroendevalda.

Under kommundirektören finns det fyra förvaltningschefer:

Utöver dessa finns tre verksamhetschefer:

Tillsammans med kommundirektören bildar dessa förvaltnings- och verksamhetschefer kommunens ledningsgrupp.

Klicka för större bild

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.