Tjänstemannaorganisation

För beredning, löpande förvaltning och utförande av de politiska nämndernas beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att varje nämnd hör till en förvaltning.

Tjänstemän är anställda inom kommunen och de ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Hit hör undersköterskor, pedagoger, ingenjörer, förvaltningschefer och många fler. Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. I Staffanstorps kommun är tjänstemännens organisation uppdelad i följande förvaltningar:

Tjänstemän

Kommunens högst uppsatta tjänsteman är kommundirektören, Ingalill Hellberg. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för tjänstemännen och är en länk mellan tjänstemän och politiker.

Under kommundirektören finns det fyra förvaltningschefer:

Utöver dessa finns tre verksamhetschefer:

Tillsammans med kommundirektören bildar dessa förvaltnings- och verksamhetschefer kommunens ledningsgrupp.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.