Samverkan mot brott

Samverkan mot brott

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls via polis/kommun.

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Genom ökad kommunikation kan viktig information spridas som i sin tur ökar medvetenheten och därmed uppmärksamheten.

Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Läs mer om grannsamverkan på https://samverkanmotbrott.se/

Grannsamverkan på nytt sätt, genom mobilen och Coyards. Grannsamverkan på ett nytt sätt, genom mobilen och appen Trygg och säker i Staffanstorp. Foto: Coyards

Applikation för grannsamverkan

Coyards är en applikation som gör grannsamverkan enkelt! Applikationen är till för att enkelt kommunicera med grannar i ditt bostadsområde. Det kan till exempel vara att man behöver akut hjälp, rapporter om stöld eller skadegörelse, information inför gårdsstädningen, meddelande om att familjen ska resa bort eller annan kalenderhändelse.

Den inbyggda kontaktfunktionen gör att användare kan kommunicera och hjälpa varandra utan att behöva respektives telefonnummer eller e-postadresser.

Tekniken underlättar även för Staffanstorps kommun och Polisen att snabbt och enkelt nå ut med samhällsviktig information till kommunens alla invånare. Informationen dyker upp som ett push-meddelande i alla mobila enheter.

Applikationen Coyards är gratis att ladda ner och använda.

För mer information om Coyards kontakta kommunens säkerhetsenhet.

Support

Hjälp och support sköts av Grannkompaniet AB.

staffanstorp@coyards.se, 08-409 400 20

Tipsa polisen

Hör av dig om du sett eller hört något. Alla tips är värdefulla, ring hellre en gång för mycket. Det kan röra sig om personer eller fordon som normalt inte brukar befinna sig i området.

Telefon: 114 14 (knappval 2) eller e-post.

Vid akuta larm och pågående brott ring 112

Hoppa till navigering