Samverkan mot brott

Samverkan mot brott

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls via polis/kommun.

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Genom ökad kommunikation kan viktig information spridas som i sin tur ökar medvetenheten och därmed uppmärksamheten.

Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Organisationen Samverkan mot brott har lanserat en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

Tipsa polisen

Hör av dig om du sett eller hört något. Alla tips är värdefulla, ring hellre en gång för mycket. Det kan röra sig om personer eller fordon som normalt inte brukar befinna sig i området.

Vid akuta larm och pågående brott ring 112

E-post: tipsapolisen.skane@polisen.se

Telefon: 114 14 (knappval 2)

Läs mer i Polisens folder om bostadsinbrott >>

 

Hoppa till navigering