Kameraövervakning

Övervakningskamera vid Rådhuset Foto: Johanna Liwenborg

Staffanstorp har länge varit pionjär inom förebyggande trygghetsarbete.

Ett exempel är det stora märkDNA-projekt som genomförts i samarbete med polisen, nationellt kallat Staffanstorpsmodellen, samt det projekt för grannsamverkan där grannar via apparna Coyards för boende och Coprofs för företagare, kan tipsa varandra om misstänkta skeenden i närområdet.

Men den ökande otryggheten på gator och torg har gjort att ytterligare åtgärder måste vidtas av både kommun och polis. Staffanstorps kommun har redan idag kameraövervakning på flera strategiska platser. Totalt finns ett 60-tal utplacerade kameror och ansökningar har lämnats in till länsstyrelsen om fler.

Polisen satte i december upp tillfälliga kameror vid torget i Staffanstorp och har nu fått tillstånd av länsstyrelsen att ha kvar dem till 2020. Tanken är att kamerorna ska ha en förebyggande effekt och ge ökad trygghet.

Hoppa till navigering