Kameraövervakning

Övervakningskamera vid Rådhuset Foto: Johanna Liwenborg

Staffanstorps kommun jobbar hårt för att kommuninvånarna ska känna sig trygga. En del av denna trygghet ligger i kamerabevakning på utvalda platser där allmänheten har uttryckt en ökad otrygghet så som på gator och torg.

Säkerhetsenheten jobbar ständigt med åtgärder för att öka tryggheten och en del i det är att jobba kontinuerligt med översikt på kamerabevakning. Staffanstorps kommun har redan idag kamerabevakning på flera strategiska platser lämnar kontinuerligt in fler ansökningar till Datainspektionen för fler tillstånd för kameror.

Polisen satte i december 2018 upp kameror vid torget i Staffanstorp. Tanken är att kamerorna ska ha en förebyggande effekt och ge ökad trygghet.

Hoppa till navigering