Krisberedskap

Krisberedskap. Foto: Staffanstorps kommun

Vid en extraordinär händelse som innebär en svår påfrestning på samhället, har kommunens organisation beredskap för att snabbt kunna sätta in olika resurser, beroende på typ av kris. Information kommer att läggas ut på webbplatsen och/eller informeras om via radio och TV.

Här kan du ta del av kommunens handlingsprogram för extra ordinära händelser 7.1.1 Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinära händelser Staffanstorps kommun

Vid långvariga kriser kommer en upplysningscentral att upprättas i Rådhuset i Staffanstorp för boende i Staffanstorps kommun.

Läs mer på krisinformation.se

Hoppa till navigering