Coronaviruset (covid-19)

 

Staffanstorps kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande det nya coronavirussjukdomen – covid-19.

Tänk på att hålla avstånd (minst 2 meter) till varandra och skydda dig själv och andra.

  För senaste information kring coronaviruset/covid-19 se Folkhälsomyndighetens hemsida.

  För frågor kring covid-19 ring 113 13 eller 08-123 680 00 för information på andra språk.

  Lättläst information

  Uppdaterad 2020-10-27

  • Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt de senaste veckorna. Åter igen intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridningen efter Region Skånes regionala allmänna råd angående covid-19. Ta del av beslutet och informationen här.

  Uppdaterad 2020-10-20

  • Sedan coronapandemin bröt ut i våras har Trivselpunkten varit helt stängd. Från och med vecka 45 öppnar verksamheten försiktigt, med förhoppningen att kunna öppna upp mer efter hand som det känns säkert. Här informerar vi om vad som gäller vid öppningen.

  Uppdaterad 2020-09-21

  • I juni återkallades en del av kommunens beslut kring corondapandemin då bibliotek och medborgarkontoret öppnade med begränsade öppettider. Nu upphävs hela beslutet från 12 mars i år då besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober i hela landet. Läs mer genom att klicka Besöksförbud på äldreboenden hävs.

  Uppdaterad 2020-09-08

  • Ett brev med information kring covid-19 riktat till äldre (75 år och äldre) i kommunen. I brevet kan du läsa om viktiga nyheter som kan vara bra för dig att känna till som sker via Trivselpunkten verksamhet under pandemin. Mötesplatsen Trivselpunkten är fortsatt stängd men vi kommer att kunna erbjuda ett fåtal Coronasäkra aktiviteter under hösten.

  Uppdaterad 2020-08-28

  Uppdaterad 2020-07-24

  • För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed begränsa smittspridningen av coronaviruset är det viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Det var budskapet från infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en pressbriefing den 22 juli. Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor för att kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för minskade biljettintäkter under coronapandemin, men också för att upprätthålla trafiken. Läs mer:  Arbete för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och minska smittspridningen

  Uppdaterad 2020-07-20

  • Konsthallen har tagit ett längre uppehåll på grund av covid-19-pandemin. Men vi planerar att öppna igen den 22 augusti. Det blir en delvis retrospektiv utställning där vi får följa med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jorden runt till spännande viltområden, från Skandinavien ut i Europa och inte minst till Afrika. Läs mer om utställningen i Konsthallen här.
  • Fall av covid-19 har konstaterats på särskilt boende för äldre.

  Uppdaterad 2020-07-06

  Uppdaterad 2020-07-03

  • Från och med idag kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer på Region Skånes webbplats.

  Uppdaterad 2020-06-22

  Uppdaterad 2020-06-18

  Uppdaterad 2020-06-17

  Uppdaterad 2020-06-15

  • Den 15 juni öppnade Hjärups bibliotek med begränsade öppettider  samt i sådan utsträckning att besökare själva kan ombesörja sina ärenden. Den 22 juni öppnar även biblioteket och medborgarkontoret (Rådhuset) upp med begränsade öppettider.

  Uppdaterad 2020-06-04

  • Sedan utbrottet av coronaviruset covid-19 tidigare i år har Staffanstorps kommun infört en rad restriktioner för att minska smittspridningen. Beslut som har gett resultat. Fram till juni har endast sju fall av covid-19 konstaterats i kommunen. Läs mer här: Rapporterade fall av covid-19.

  Detta har hänt i kommunen sedan den 26 februari gällande covid-19:

  Uppdaterad 2020-05-29

  • Idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts. Läs mer om råd och rekommendationer kring idrotten på Folkhälsomyndighetens sida Idrottstävlingar och matcher tillåts.

  Uppdaterad 2020-05-27

  Uppdaterad 2020-05-15

  • Verksamheter på Bråhögsbadet, Ung i Staffanstorp och idrottshallar har på grund av coronapandemin stängts under en tid. Nu öppnar dessa upp igen i begränsad omfattning från och med den 18 maj. Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ta del av nyheten här.

  Uppdaterad 2020-05-14

  • En boende på äldreboendet Magnoliagården har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun. Läs mer här.

  Uppdaterad 2020-05-11

  • Från och med idag den 11 maj erbjuds elever som bor i Staffanstorp men går i gymnasiet i Lunds kommun fri skollunch. Beslutet som fattats i utbildningsnämnden gäller även elever på Kometskolan i Staffanstorp. Läs mer här.

  Uppdaterad 2020-05-07

  • Beslut har fattats om att personal i kommunal hemsjukvård och i hemtjänst ska använda visir vid samtliga besök. Det beslutet har fattats av omsorgsnämnden. Beslutet gäller all hemtjänstpersonal, även privata utförare och Staffanstorps kommunala hemsjukvård. Läs mer genom att klicka här.

  Uppdaterad 2020-05-05

  • Det har nu gått drygt fyra månader sedan de första fallen av covid-19 rapporterades från Kina. Under dessa fyra månader har en enorm kunskapsutveckling om sjukdomen skett. Parallellt med detta har myndigheter arbetat intensivt med att hantera utbrottet för att så långt möjligt minska konsekvenserna för folkhälsan. Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer. Läs mer här: Aktuellt kunskapsläge om immunitet och antikroppssvar för covid-19

  Uppdaterad 2020-05-04

  • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Men några fall där gravida kvinnor med covid-19 har behövt vårdas på IVA finns rapporterade i Sverige. Mer information går att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Folkhälsomyndigheten uppdaterar den nationella strategin för diagnostik av covid-19 så att den bland annat omfattar även testning av antikroppar som visar på genomomgången infektion. Mer om strategin finns att läsa om här (klicka på länken).

  Uppdaterad 2020-04-28

  • Under den gångna helgen tog smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om att stänga verksamheter som trots påpekanden inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Inspektioner har även gjorts på bland annat restauranger i Skåne, men än så länge har inga verksamheter tvingats att stänga. Att ingripa mot verksamheter som missköter sig leder till att spridningen av covid-19 bromsas. Läs mer om vikten att smittskyddsläkare agerar mot trängsel.

  Uppdaterad 2020-04-23

  • Staffanstorps kommun söker extra personal inom vården. Läs mer här: https://staffanstorp.se/2020/04/17/ar-du-intresserad-av-att-arbeta-inom-varden-i-staffanstorps-kommun/
  • När allt fler arbetar hemifrån på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp Staffanstorps kommun har utökat möjligheterna för dig som känner oro, är utsatt, eller är den som riskerar att utsätta någon i din närhet för våld eller hot om våld. Läs mer genom att klicka här.
  • Valborgsfirandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika fester och att bilda folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd till andra människor även utomhus. Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Detta är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som du kan ta del av här.

  Uppdaterad 2020-04-17

  • Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. För att nå målbilden skulle analyskapaciteten behöva utökas till totalt 150 000 prover per vecka, vilket kräver insatser från nya aktörer och fler hemtester. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-26

  Uppdaterad 2020-03-25

  • Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Du kan ta del av mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-23

  • Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in i vår med anledning av coronaviruset. Läs mer på Skolverkets webbplats
  • Så pratar du med ditt barn om coronaviruset/covid-19. Krisinformation.se har pratat med Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset. Här är hennes tips och råd.

  Uppdaterad 2020-03-20

  • Ytterligare beslut fattas för att underlätta för det lokala näringslivet under coronapandemin. Läs mer om beslutet här.
  • Många gravida har frågor om vad som gäller för förlossning och covid-19. Alla förlossningsavdelningar i Skåne kan ta emot gravida med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. Därför har 1177 och Region Skåne skapat en sida med information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne. Den når du genom att klicka här: https://www.1177.se/Skane/barn–gravid/gravid-och-foda-barn-i-skane/ska-du-foda-snart/information-om-covid-19-for-dig-som-ska-foda-barn-i-skane/
  • Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att alla behöver tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. 
  • Folkhälsomyndigheten råder alla med symptom (något av följande: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående) att stanna hemma, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

  Uppdaterad 2020-03-19

  Uppdaterad 2020-03-18

  • Beslut fattades av kommunstyrelsens ordförande att inte ta ut någon avgift för uteserveringar under 2020 och att tills vidare inte utta avgift för torghandel.

  Uppdaterad 2020-03-17

  Uppdaterad 2020-03-16

  • Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Sedan tidigare rekommenderar myndigheten att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
  • Beslut fattades idag av stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun om att inte ta ut några avgifter för kontroll- och tillsyn. Du kan ta del av beslutet här.
  • Lions Club Staffanstorp fattade även beslut om att ställa in årets Bonnamarknad för att förhindra smittspridning av coronavirus/covid-19.

  Uppdaterad 2020-03-15

  • Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Ta del av mer information på UD:s hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-12

  • Kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om att stänga bland annat att badhus, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och öppen verksamhet med omedelbar verkan för att förhindra risken för smittspridning. Alla arrangemang/aktiviteter som arrangeras av kommunen eller där kommunen är lokalansvarig ska ställas in.
  • Ett öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare publiceras på staffanstorp.se och sociala kanaler med beslut om att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt och skydda kommunens mest kritiska och utsatta verksamheter.
  • En sida skapas med vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan första svenska coronafallet konstaterades i Sverige. Den kan du nå genom att klicka här.

  Uppdaterad 2020-03-11

  • Den 11 mars fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 500 personer, exempelvis idrottsevenemang, konserter och konferenser, i syfte att stoppa coronaspridningen.
  • WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar även människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symptom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

  Uppdaterad 2020-03-10

  • Den 31 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att Sverige fått sitt första falla av en covid-19 smittad person. Sedan dess har flera hundratals fall rapporterats i hela landet. 
  • Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon om du vistats i ett smittspridningsområde och för luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Besök inte vårdcentral eller akuten.

  Uppdaterad 2020-03-06

  Allmänna frågor om covid-19

  Har du frågor kring coronaviruset (covid-19) kan du ringa 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

  Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

  >>Här samlar Folkhälsomyndigheten frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset.<<

  På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset

  >>Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.<<

  Information från Socialstyrelsen

  Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.

  Reseinformation

  Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller från 14 mars 2020 till och med 14 april 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Ta del av de senaste uppdateringarna på departementets hemsida genom att klicka här.

  Så pratar du med barn om coronaviruset

  Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Krisinformation.se har pratat med Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset. Här är hennes tips och råd.

  Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

   

  >>Mer information finns att läsa på 1177.se<<

  Hoppa till navigering