Coronaviruset (covid-19)

 

Staffanstorps kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande det nya coronavirussjukdomen – covid-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari att öka kommunens beredskap med syfte att kunna fördröja och begränsa smittspridning om det blir aktuellt. Du kan läsa mer om beslutet genom att klicka på länken här.

Den 12 mars fattades ett nytt beslut som innefattar bland annat besöksförbud på samtliga äldreboenden och att samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika (idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera)  och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) stängs därför. Beslutet kan du i sin helhet ta del av här.

  För senaste information kring coronaviruset/covid-19 se Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Lättläst information

  Ett nytt virus har upptäckts i världen. Det kallas för det nya corona-viruset. Virus kan göra folk sjuka. Om du blir smittad av det nya corona-viruset kan du få sjukdomen covid-19. Du kan läsa mer lättläst information genom att klicka på länken här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/lattlast/

  Skydda dig och andra – här finns goda råd hur du undviker smitta.

  Vi behöver minska spridningen av smitta. Regeringen talar med expert-myndigheterna varje dag. Här kan du läsa de senaste rekommendationerna och beslut från regeringen: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/s-lattlast-beslut-och-rad-inom-socialdepartementets-omraden-for-att-begransa-smittspridning-av-det-nya-coronaviruset/

  Uppdaterad 2020-05-29

  Idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts. Läs mer om råd och rekommendationer kring idrotten på Folkhälsomyndighetens sida Idrottstävlingar och matcher tillåts.

  Uppdaterad 2020-05-27

  Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19 från Folkälsomyndigheten.

  Uppdaterad 2020-05-15

  Verksamheter på Bråhögsbadet, Ung i Staffanstorp och idrottshallar har på grund av coronapandemin stängts under en tid. Nu öppnar dessa upp igen i begränsad omfattning från och med den 18 maj. Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ta del av nyheten här.

  Uppdaterad 2020-05-14

  En boende på äldreboendet Magnoliagården har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun. Läs mer här.

  Uppdaterad 2020-05-11

  Från och med idag den 11 maj erbjuds elever som bor i Staffanstorp men går i gymnasiet i Lunds kommun fri skollunch. Beslutet som fattats i utbildningsnämnden gäller även elever på Kometskolan i Staffanstorp. Läs mer här.

  Uppdaterad 2020-05-07

  Beslut har fattats om att personal i kommunal hemsjukvård och i hemtjänst ska använda visir vid samtliga besök. Det beslutet har fattats av omsorgsnämnden. Beslutet gäller all hemtjänstpersonal, även privata utförare och Staffanstorps kommunala hemsjukvård. Läs mer genom att klicka här.

  Uppdaterad 2020-05-05

  Det har nu gått drygt fyra månader sedan de första fallen av covid-19 rapporterades från Kina. Under dessa fyra månader har en enorm kunskapsutveckling om sjukdomen skett. Parallellt med detta har myndigheter arbetat intensivt med att hantera utbrottet för att så långt möjligt minska konsekvenserna för folkhälsan. Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/aktuellt-kunskapslage-om-immunitet-och-antikroppssvar-for-covid-19/

  Uppdaterad 2020-05-04

  Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Men några fall där gravida kvinnor med covid-19 har behövt vårdas på IVA finns rapporterade i Sverige. Mer information går att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar den nationella strategin för diagnostik av covid-19 så att den bland annat omfattar även testning av antikroppar som visar på genomomgången infektion. Mer om strategin finns att läsa om här (klicka på länken).

  Uppdaterad 2020-04-28

  Under den gångna helgen tog smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om att stänga verksamheter som trots påpekanden inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Inspektioner har även gjorts på bland annat restauranger i Skåne, men än så länge har inga verksamheter tvingats att stänga. Att ingripa mot verksamheter som missköter sig leder till att spridningen av covid-19 bromsas.

  – Vi måste alla tänka på att hålla avstånd och undvika trängsel. Även restauranger måste bidra till att bromsa smittspridningen, och då är det viktigt att smittskyddsläkare ingriper när så inte sker. Är det trångt och Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte efterlevs är det bra att ansvariga smittskyddsenheter agerar, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

  Läs mer om vikten att smittskyddsläkare agerar mot trängsel genom att klicka här.

  Uppdaterad 2020-04-23

  Staffanstorps kommun söker extra personal inom vården. Läs mer här: https://staffanstorp.se/2020/04/17/ar-du-intresserad-av-att-arbeta-inom-varden-i-staffanstorps-kommun/

  När allt fler arbetar hemifrån på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp Staffanstorps kommun har utökat möjligheterna för dig som känner oro, är utsatt, eller är den som riskerar att utsätta någon i din närhet för våld eller hot om våld. Läs mer genom att klicka här.

  Valborgsfirandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika fester och att bilda folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd till andra människor även utomhus. Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Detta är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som du kan ta del av här.

  Uppdaterad 2020-04-17

  Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. För att nå målbilden skulle analyskapaciteten behöva utökas till totalt 150 000 prover per vecka, vilket kräver insatser från nya aktörer och fler hemtester. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-26

  Nu har kommunen upprättat frågor och svar för dig som ingår i en riskgrupp för corona/covid-19. Du kan ta del av informationen här.

  Uppdaterad 2020-03-25

  Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Du kan ta del av mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-23

  Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in i vår med anledning av coronaviruset. Läs mer på Skolverkets webbplats

  Så pratar du med ditt barn om coronaviruset/covid-19. Krisinformation.se har pratat med Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset. Här är hennes tips och råd.

  Uppdaterad 2020-03-20

  Ytterligare beslut fattas för att underlätta för det lokala näringslivet under coronapandemin. Läs mer om beslutet här.

  Många gravida har frågor om vad som gäller för förlossning och covid-19. Alla förlossningsavdelningar i Skåne kan ta emot gravida med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. Därför har 1177 och Region Skåne skapat en sida med information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne. Den når du genom att klicka här: https://www.1177.se/Skane/barn–gravid/gravid-och-foda-barn-i-skane/ska-du-foda-snart/information-om-covid-19-for-dig-som-ska-foda-barn-i-skane/

  Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att alla behöver tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. 

  Folkhälsomyndigheten råder alla med symptom (något av följande: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående) att stanna hemma, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

  Uppdaterad 2020-03-19

  Information på andra språk? Folkhälsomyndigheten har skapat en sida med information på bland annat arabiska, dari, farsi, thai och pashto. Du kan ta del av sidan genom att klicka på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

  Lättläst information om coronavirus/covid-19 finns att ta del av här: https://8sidor.se/8-sidor/2020/03/fragor-och-svar-om-viruset-corona/

  Business Port Staffanstorp har samlat information av vikt för företagare. Ta del av detta här.

  Uppdaterad 2020-03-18

  Beslut fattades av kommunstyrelsens ordförande att inte ta ut någon avgift för uteserveringar under 2020 och att tills vidare inte utta avgift för torghandel.

  Här kan du ta del av kommunens publicerade information på staffanstorp.se:

   

  Uppdaterad 2020-03-17

  Regeringen rekommenderar att från och med den 18 mars stänga Sveriges gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor, högskolor, universitet samt att undervisning sker på distans. Elever från gymnasiet och uppåt ska inte vara i skolan, utan studera hemma. Mer information kan du läsa på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

  Uppdaterad 2020-03-16

  Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Sedan tidigare rekommenderar myndigheten att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

  Beslut fattades idag av stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun om att inte ta ut några avgifter för kontroll- och tillsyn. Du kan ta del av beslutet här.

  Lions Club Staffanstorp fattade även beslut om att ställa in årets Bonnamarknad för att förhindra smittspridning av coronavirus/covid-19.

  Uppdaterad 2020-03-15

  Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Ta del av mer information på UD:s hemsida.

  Uppdaterad 2020-03-13

  Här kan du ta del av kommunens publicerade information på staffanstorp.se:

  Uppdaterad 2020-03-12

  • Kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om att stänga bland annat att badhus, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och öppen verksamhet med omedelbar verkan för att förhindra risken för smittspridning. Alla arrangemang/aktiviteter som arrangeras av kommunen eller där kommunen är lokalansvarig ska ställas in.
  • Ett öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare publiceras på staffanstorp.se och sociala kanaler med beslut om att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt och skydda kommunens mest kritiska och utsatta verksamheter.
  • En sida skapas med vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan första svenska coronafallet konstaterades i Sverige. Den kan du nå genom att klicka här.

  Uppdaterad 2020-03-11

  • Den 11 mars fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 500 personer, exempelvis idrottsevenemang, konserter och konferenser, i syfte att stoppa coronaspridningen.
  • WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar även människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symptom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

  Uppdaterad 2020-03-10

  • Den 31 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att Sverige fått sitt första falla av en covid-19 smittad person. Sedan dess har flera hundratals fall rapporterats i hela landet. 
  • Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon om du vistats i ett smittspridningsområde och för luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Besök inte vårdcentral eller akuten.

  Uppdaterad 2020-03-06

  Smittspridningsområden

  Coronadrabbade områden bedöms i nuläget vara: Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea, norra Italien (för närvarande pågår smittspridning i regionerna: Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana). Mindre utbrott kring enstaka fall har även konstaterats i bland annat Tyskland och Frankrike. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu testning för covid-19 även av personer som får symtom efter att ha rest i den österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck. För aktuell information ring 1177 eller 113 13.

  För mer information och råd kring sjukdomen kan du vända dig hit:

  Allmänna frågor om covid-19

  Har du frågor kring coronaviruset (covid-19) kan du ringa 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

  Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

  >>Här samlar Folkhälsomyndigheten frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset.<<

  På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset

  >>Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.<<

  Information från Socialstyrelsen

  Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.

  Reseinformation

  Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller från 14 mars 2020 till och med 14 april 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Ta del av de senaste uppdateringarna på departementets hemsida genom att klicka här.

  Så pratar du med barn om coronaviruset

  Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Krisinformation.se har pratat med Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset. Här är hennes tips och råd.

  Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  Jag har nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har jag hosta och feber. Vad ska jag göra?

  Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symptom och var du har varit.

  När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

  >>Mer information finns att läsa på 1177.se<<

  Hoppa till navigering