Fakta om märkDNA

MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel, effektiv och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella. MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottutredning.

MärkDNA består av en vätska som tillförts syntetiskt dna eller dna från växtriket och detekteras genom belysning med särskilt UV-ljus.

 

Vanliga frågor och svar

 1. Vad är märkDNA?
 2. Vad kan märkas med märkDNA?
 3. Hur märker jag ett objekt?
 4. Hur många objekt kan jag märka med min märkDNA-vätska?
 5. Hur länge håller en märkning?
 6. Går det att ta bort märkningen?
 7. Hur registrerar jag min märkDNA-kod?
 8. Har ni en årlig avgift eller registerkostnad?
 9. Hur länge finns man registrerad i databasen?
 10. Registreras det vilka objekt som är märkta i databasen?
 11. Hur gör jag om jag ska sälja ett märkt objekt?
 12. Är märkDNA farligt för hälsa eller miljö?
 13. Jag har ännu inte fått någon bekräftelse på att min registrering?
 14. Hur ser Polisen på märkDNA?
 15. Hur ser Polisen att det är min märkDNA-kod?

1. Vad är märkDNA?

MärkDNA är en genomskinlig stöldmärkningsvätska som för varje behållare innehåller en unik kod, därför av Polisen kallat märkDNA. Vätskan penslas eller duttas på objekt varpå den torkar och är extremt svårt att ta bort. Märkningen fluorescerar upp/lyser upp  i speciellt UV-ljus. Färgen är unik i vår naturliga miljö vilket ger Polisen en förhöjd misstankegrad vid detektering av den fluorescerande färgen. Via registrering av den unika koden i en internationell databas ges spårbarhet åt Polisen på märkta objekt. Främst har stöldmärkningen med hjälp av avskräckande dekaler en preventiv verkan mot inbrott och stöld.

2. Vad kan märkas med märkDNA?

Märkvätskan fäster på alla typer av material, däremot uppmanar vi till försiktighet och att prova på en referensyta, speciellt om antikviteter eller känsliga material ska märkas,kontakta oss vid osäkerhet.
• Elektronik
• Smycken
• Barnvagn
• Sportutrustning, ridutrustning, golfutrustning etc.
• Bil, bildelar och tillbehör
• Motorcykel
• Moped
• Cykel
• Båt, båtdelar och tillbehör
• Båtmotor
• Övriga marina fordon och tillbehör
• Övrigt, det är bara fantasin som begränsar vad som kan märkas

3. Hur märker jag ett objekt?

Man penslar eller duttar normalt på märkningen, vi rekommenderar minst tre till fem märkpunkter per objekt. Ju större objekt som skall märkas rekommenderar vi desto fler och större märkpunkter. Märk objekt på så många olika punkter som möjligt och i skarvar, skruvskallar, skrovligheter och i håligheter samt på ytor som ej har fysisk slitage. I rumstemperatur torkar märkningen på cirka 20 minuter, därefter härdar den fast på objektet under nästkommande 24 timmar.

4. Hur många objekt kan jag märka med min märkDNA-vätska?

Det privata paketet innehåller 6ml märkvätska. Det räcker till att märka minst 50 objekt med mellan tre till fem märkpunkter per objekt (minst 400 märkpunkter).

5. Hur länge håller en märkning?

MärkDNA kan lagras i cirka två år (se bäst före datum på behållaren). Efter märkning garanterar märkDNA att den metallbaserade unika koden och den fluorescerande färgen håller minst fem år i utomhusmiljö efter oberoende test enligt testnorm PAS820:2012 (Klass A utomhus vilket är högsta möjliga). I praktiken är det fullt möjligt att märkningen håller längre beroende på miljö. Om du efter fem år vill vara säker på att din märkning skall kunna detekteras och analyseras av Polisen får du investera i ett nytt märkpaket.

6. Går det att ta bort märkningen?

Det är extremt svårt att ta bort märkningen utan att påverka objektet. Vi behöver bara 1/4 millimeter av märkningen för att kunna genomföra en laboratorieanalys.

7. Hur registrerar jag min märkDNA-kod?

Koden registreras enklast på respektive leverantörs webbplats alternativt via det registreringsformulär som följer med ditt paket. Vi rekommenderar att registrering sker via respektive leverantörs webbplats eftersom din kod då omedelbart blir registrerad. När du registrerar via en webbplats är en stor fördel att originaldokumentet kan behållas (förvara originalformuläret som en värdehandling).

8. Har ni en årlig avgift eller registerkostnad?

Nej, inga kostnader tillkommer någonsin. Inga kostnader tillkommer för laboratorieanalyser vid eventuell polisutredning.

9. Hur länge finns man registrerad i databasen?

Man ligger med i databasen för alltid.

10. Registreras det vilka objekt som är märkta i databasen?

Nej inte då koden registreras på ett hushåll och flera olika objekt märks med en och samma kod. Enbart organisationen/personen som äger koden registreras.
Undantag är då enbart en styck maskin, fordon, cykel, båt, båtmotor etc. märks med en unik kod, då väljs detta vid registrering och koden följer därmed med objektet i all framtid. För detta ändamålet finns speciella paketeringar.

11. Hur gör jag om jag ska sälja ett märkt objekt?

Vi tillhandahåller ett dokument som vi rekommenderar vid ägarbyte, se Anmälan Ägarbyte/Avyttring av märkt objekt.
Man kan också skriva på kvittot att objektet är märkt med märkDNA. Viktigast är att informera om att märkDNA inte ger äganderätt utan enbart spårbarhet, juridiska dokument/kvitton är viktigast.

12. Är märkDNA farligt för hälsa eller miljö?

Nej, märkDNA är inte ens klassat som en kemikalie.

13. Jag har ännu inte fått någon bekräftelse på att min registrering?

Registrering via leverantörers webbplatser bekräftas normalt inom 14 dagar om du angivit e-postadress. Om du skickar in registreringsformuläret erhålls registrering normalt efter 2-3 veckor. Har du inte mottagit den inom angiven tid så kontakta vald leverantör.

14. Hur ser Polisen på märkDNA?

Polisen använder märkDNA som ett arbetsredskap, helt kostnadsfritt. Kopplingen mellan kod och dess ägare ger en spårbarhet vilket ger bevis i eventuella utredningar. Man har nationella rutiner för märkDNA och i dagsläget har mer än 1 500 fordon utrustats med UV-lampor för att detektera märkDNA. Läs mer på Polisens webbplats.

15. Hur ser Polisen att det är min märkDNA-kod?

Polisen vet att vi har två möjligheter att identifiera koden och dess ägare. Som standard tillsätter vi även en stor mängd mikropunkter, små plattor 0,4×0,6 mm där den unika koden är tryckt. Dessa kan avläsas med ett handhållet mikroskop. Om inga mikropunkter påträffas genomförs en kostnadsfri laboratorieanalys. Då identifieras den unika märkDNA-koden (som finns i hela vätskan). Nationellt Forensiskt Centrum (f.d. Statens kriminaltekniska laboratorium) skriver ett sakkunnigutlåtande vilket fungerar som bevis i utredningen.

Läs mer

Staffanstorps kommuns folder: Öka tryggheten! Stöldskyddsprojekt i samverkan med Polismyndigheten

Polisens folder: Se om ditt hus – märk dina värdesaker

Hoppa till navigering

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »