Utsatt för brott – vem kan hjälpa dig?

BOJ – Brottsofferjouren Mellersta Skåne

  • ställer upp med stödperson om du blivit utsatt för brott
  • ger råd och hjälp vid rättegångar
  • hjälper dig med kontakt med olika myndigheter
  • har avlagt tystnadslöfte
  • samarbetar med polis, tingsrätt och andra viktiga nätverk kring de rättigheter du har som brottsoffer
  • är politiskt och religiöst obunden

Du når BOJ på 046-32 32 98. Det går även bra att e-posta om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan få hjälp och stöd. BOJ – Brottsofferjouren>>

Hoppa till navigering