Information om Sevesoanläggningar

Information om Sevesoanläggningar i kommunen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Namnet Seveso kommer från en ort i norra Italien där det 1976 inträffade ett kemikalieutsläpp, se Sevesokatastrofen.

Här kan man läsa mer om Sevesolagstiftningen i Sverige.

Enligt det nya Seveso III-direktivet ska personer som riskerar att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka.
Staffanstorp kommun ansvarar för att allmänheten informeras. Denna information har tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp i samarbete med företagen.

I länken nedan hittar man information om den anläggning som går under denna lagstiftning i Staffanstorps kommun.

Information om sevesoanläggningar

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »