Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor. Foto: Mick Olsén

Lagen om skydd mot olyckor kom den 1 januari 2004 och styr räddningstjänstens verksamhet. Lagen innebär ett förtydligat ansvar för den enskilde då det gäller brandsäkerhet. Detta innebär att räddningstjänsten numera gör tillsyner i vissa verksamheter för att kontrollera att ansvaret efterlevs.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Förordningen om skydd mot olyckor (FSO)

Hoppa till navigering