Våra utbildningar

HLR. Foto: Mick Olsén

Brandutbildningar

Denna utbildning ger en grundläggande kunskap och förståelse för varför en brand uppstår, hur den kan utveckla sig samt hur man kan förebygga och släcka bränder. Kursen omfattar tre timmar. Minst 4 deltagare och max 20 deltagare. Fika ingår i utbildningen. Kostnad är 8000 kronor exkl. moms per kurs. Vid avbokning 7-14 dagar innan kurstillfället debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kurskostnaden.

Kontakta Marianne Danell 040-641 13 81

Hjärt- och lungräddning (HLR) Vuxen

Ger deltagaren teoretisk och praktisk kunskap att kunna känna igen andnings- och cirkulationsstillestånd, kunna skapa fria andningsvägar, ge hjärtkompressioner i kombination med inblåsningar och få kunskap i hur en hjärtstartare fungerar. Minst 4 kursdeltagare och max tio kursdeltagare. Kurslängd två timmar. Kostnad: 5000 kr exkl. moms. Vid avbokning 7-14 dagar innan kurstillfället debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kurskostnaden.

Kontakta Marianne Danell 040-641 13 81

Hjärt-lungräddning (HLR) Barn 0-12 år.

Kontakta Marianne Danell 040-641 13 81

Brandskyddsansvarig/Brandskyddskontrollant SBA

Med denna utbildning får ni en bra grund att stå på för att systematisera brandskyddsarbetet i er organisation. Minst fyra personer, max tolv personer. Kurslängd tre timmar. Fika ingår. Kostnad: 800 kr exkl. moms/person. Vid avbokning 7-14 dagar innan kurstillfället debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kurskostnaden.

Nästa utbildning är den 27 november kl. 09-12 på brandstationen i Lomma

För anmälan kontakta Marianne Danell 040-641 13 81.

Heta arbeten

Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten och hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud. Exempel på heta arbeten är: svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning, torkning och takarbeten. Heldagsutbildning. Anmälan görs på Brandskyddsföreningen.se/Skåne.

Skolutbildningar åk 2

Inbjudan till skolutbildningar för åk 2 kommer att skickas ut i januari 2020.

Hoppa till navigering