Trygg och säker

Trygghetsdag. Foto: Staffanstorps kommun

Hur gör vi för att Staffanstorp ska vara en trygg och säker kommun?

De senaste åren har vi i Staffanstorps kommun arbetat mycket med att göra kommunen till en trygg och säker plats för våra medborgare att leva och bo i. Detta gör vi genom att arbeta förebyggande på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Vi försöker upptäcka riskområden innan något inträffar och gör sedan insatser och åtgärder som ska förhindra skador och olyckor. Kort sagt vill vi hitta lösningar samt skapa goda förutsättningar åt våra medborgare för en god hälsa på lika villkor.

Gemensamt ansvar

Vi anser att en säker och trygg kommun är ett gemensamt arbete. Ansvaret ligger inte bara hos kommunen utan även hos enskilda medborgare, föreningar och företagare. Alla måste föregå med gott exempel i sina olika roller. Detta gemensamma ansvar vill vi ska genomsyra hela kommunens verksamhet och även våra samarbetspartners.

Helhetsperspektiv och samarbete

Vi menar att om vi ska lyckas väl med det förebyggandet arbetet så krävs det ett helhetsperspektiv, baserat på samverkan, samordning och aktiva insatser från många olika samhällsaktörer. Därför samarbetar kommunanställda, medborgare, föreningar och andra aktörer för att tillsammans hjälpas åt för att så tidigt som möjligt observera riskområden och identifiera orsaker till olyckor och tillbud.

Långsiktighet och omfattning

Överlag är våra förebyggande insatser både långsiktiga och varaktiga. De ska även omfatta båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. Beslut om olika insatser ska fattas utifrån rätt slutsatser och väl underbyggda prioriteringar. För att vidareutveckla vårt arbete gör vi utvärderingar och uppföljningar som kan avgöra om ett visst arbetssätt behöver förändras.

Hur är vårt säkerhets- och trygghetsarbete organiserat?

Om du vill veta hur organisationen för vårt säkerhets- och trygghetsarbete är uppbyggd kan du fortsätta att läsa här nedan.

Analysgruppen

Syftet med analysgruppen är att korta beslutsvägarna kring det förebyggande arbetet med att skapa en säker och trygg kommun. Personerna i gruppen har mandat att snabbt fatta strategiska beslut för att säkerställa säkerheten och tryggheten i hela kommunen.

Analysstrateg

Analysstrategens arbete är inriktat på att skapa förutsättningar för att Staffanstorps kommun ska vara och upplevas som en säker och trygg kommun, i första hand genom att arbeta med allmänt förebyggande insatser och strategier. Analysstrategen ska uppmärksamma riskområden och föreslå insatser, utforma förslag till mål och handlingsplaner, men också ta initiativ till projekt på området. En naturlig del i detta arbete är insatser inom tobaks-, alkohol- och narkotikaområdet, brottsförebyggande insatser och åtgärder.

Fältgruppen

Fältgruppen består av ett flertal personer och arbetar huvudsakligen med ungdomar i åldrarna 12 till 18 år. Deras uppgift är att fokusera på våra ungdomars livsvillkor, levnadsvanor, miljöer och produkter. Detta handlar till exempel om drogförebyggande och brottsförebyggande arbete, att ta kontakt med ungdomar som rör sig ute oavsett tid på dygnet samt att samtala med ungdomar och föräldrar både individuellt och i grupp. Framförallt handlar fältgruppens arbete också om att samarbeta med andra parter i kommunen för att ge barnen och ungdomarna gynnsamma uppväxtvillkor. Fältgruppen finns också på Facebook.

Personal från fältgruppen bär svarta jackor eller tröjor med Staffanstorpslogga och text som anger att de arbetar i fältgruppen.

Du når fältgruppen på 046-25 13 34 eller faltgruppen@staffanstorp.se

Vill du veta mer kontakta Patrik Runesson på telefon 046-25 12 15 eller 0709-35 12 15, eller patrik.runesson@staffanstorp.se

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »