Pågående arbete

Inom Staffanstorps kommun arbetar vi på bred front för att skapa förutsättningar för en säker och trygg kommun. Här beskriver vi några av de insatsområden som prioriterats just nu.

DIREKO

DIREKO är en föräldrastödsatsning och står för dialog, relation och kommunikation. Alla föräldrar i Staffanstorps kommun erbjuds detta föräldrastöd under barnens uppväxttid genom föreläsningar på ordinarie föräldramöten från förskolan till årskurs 9.

Exempel på föreläsningsinnehåll är; information om barns pysiska och fysiska mognad, hur man som förälder främjar en bra relation med sitt barn, kost och sömn, bemötande, krav och uppmuntran, internet och datorspel, alkohol, narkotika och tobak samt pubertet och frigörelse.

Ungdomscoacher

På våra tre 6-9-skolor, Baldersskolan, Hagalidskolan och Hjärupslundsskolan, finns ungdomscoacher anställda. Ungdomscoachernas uppgift är fungera som ett socialt stöd för eleverna. Kort sagt ska de finnas bland eleverna och knyta kontakt med dem under rasterna och i korridorerna. Detta innebär bland annat att de pratar med elever som behöver stöd, uppmuntrar skoltrötta elever och inspirerar ungdomar till fritidsaktiviteter.

Arbete med etniska minoriteter

Romer är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige, och just i Staffanstorps kommun bor det ett stort antal romer. Därför har man valt att prioritera den romska gruppen för att bland annat skapa bättre förutsättningar för integration, arbete och skolgång för denna grupp. Satsningen har medfört att det finns ett antal personer med romskt ursprung som arbetar som resurspersoner i kommunen och i några av Staffanstorps skolor. Dessutom erbjuds romska föräldrar föräldrakurser och utbildning i alkohol, läkemedel- och drogkunskap.

Social och emotionell träning i skolan (SET)

I Staffanstorps kommun är det obligatoriskt för alla skolor att arbeta efter SET-metoden, som står för social och emotionell träning, och syftar till att främja en positiv utveckling hos våra barn och ungdomar. Med detta vill vi öka möjligheterna för samhället att i ett tidigare skede nå barn, men även deras föräldrar med de resurser och lämpliga insatser som behövs för att vända en negativ trend eller utvecklingskurva.

Senior i skola

Senior i skola innebär att seniorer hjälper till på våra förskolor, skolor och fritidshem. Där gör de allt ifrån att ”bara finnas” och vara hjälp och stöd, till att lyssna på barnen, hjälpa dem med läsning, läxor och vara med på rasterna. Seniorer kan även medverka vid presentation av böcker och hjälpa till vid utlåning i biblioteket, finnas med under slöjdlektioner eller äta med barnen i matsalen. Annat som seniorer kan var behjälpliga med är att stötta elever som har svårigheter i något ämne eller i andra avseenden.

För mer information eller intresseanmälan kontakta samordnaren för Medelpunkten på telefon 046-25 12 99.

Vill du veta mer om vårt trygghetsskapande arbete är du välkommen att kontakta Patrik Runesson, analysstrateg, 046-25 12 15 eller 0709-35 12 15 alternativt patrik.runesson@staffanstorp.se.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Pågående arbete

  1. Ca 6 månader har gått sedan dessa vackra ord om att öka trygghet skrevs. En sommar har passerat och hösten är i antågande. Varje kväll förekommer det ett busliv utan motstycke på Bråhögsskolan. Unga män kör moped eller motorcykel på skolgården och på gång och cykelstigar runt Bråhögsskolan. Ibland kan man se unga män urinera mot skolbyggnaden. Just där vårt barnbarn går i skolan. Stenar kastas mot fönsterrutor, en kväll kastades ett cykelställ in genom ett fönster osv, osv. En kväll dristade vi oss att tilltala dessa yngre personer och bad dem köra någon annan stans. Kvittot kom direkt. Stenkastning mot vår altan. Telefonsamtal till polisen som tyvärr inte hade någon bil att skicka. Hur kan våra politiker tro att tryggheten ökar när man inte motarbetar detta oskick? Vi är säkert inte ensamma om att känna så här och att reagera mot detta okynneskörande av mopeder och motorcyklar. Är det ok att ha en gång och cykelväg utan det minsta farthinder längs med Bråhögsskolan? Vad gör våra politiker?