Arbetsmarknadsförvaltningens ledning

Arbetsmarknadsförvaltningen

Annette Christiansson, förvaltningschef
Telefon: 046-287 17 03
E-post: annette.christiansson@staffanstorp.se

Enhet Vuxna

Vuxenenhetens målgrupp är vuxna personer från 18 år och uppåt. Inom enheten arbetar man med ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, boendefrågor, budget- och skuldrådgivning samt missbruksfrågor.

Amanda Perborn, enhetschef
Telefon: 046-25 11 17
E-post: amanda.perborn@staffanstorp.se

Enhet Barn och familj

Inom barn och familj arbetar socionomer inom tre områden; familjerätt, barn- och ungdomsvård samt familjevård.

Ulrica Bengtsdotter, enhetschef
Telefon: 046-25 11 14
E-post: ulrika.bengtsdotter@staffanstorp.se

Enhet Stöd och behandling

Inom stöd och behandling arbetar familjeteamet, Fenix, socialrådgivare på Familjecentralen Paletten samt barn- och ungdomssamordnaren.

Andreas Frid, enhetschef
Telefon: 046-25 11 73
E-post: andreas.frid@staffanstorp.se

Enhet Etablering och vägledning

Inom etablering och vägledning finns arbetsmarknadsenheten, integrationsteamet samt studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning.

Besnik Ismajli, enhetschef
Telefon: 046-287 17 70
E-post: besnik.ismajli@staffanstorp.se

Enhet Planering och verksamhetsstöd

Planering och verksamhetsstöd stöttar verksamheterna inom arbetsmarknadsförvaltningen i förvaltningsövergripande processer, strategiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.

Catharina Petersson, enhetschef samt biträdande förvaltningschef
Telefon: 046-287 18 35
E-post: catharina.petersson@staffanstorp.se

Arbetsmarknadsnämnden

Karin Palmqvist, ordförande för arbetsmarknadsnämnden
E-post: karin.palmqvist2@staffanstorp.se

Övrigt

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Hoppa till navigering