Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningschef

Ardiana Demjaha
ardiana.demjaha@staffanstorp.se
046-287 17 91

Stadsarkitekt, plan- och exploateringschef

Thomas Lexén
thomas.lexen@staffanstorp.se
046-25 13 27

Miljö- och byggchef

Bertil Bengtsson
bertil.bengtsson@staffanstorp.se
046-25 12 76

Geoinfo chef

Sebastian Andrén Gaudin
sebastian.andren@staffanstorp.se
046-25 16 73

Teknisk chef

Michel Tränefors
michel.tranefors@staffanstorp.se
046-287 17 73

 

Hoppa till navigering