Utbildningsförvaltningen

Utbildningschef

Krister Åkesson
krister.akesson@staffanstorp.se
046-25 12 13
Ansvar för all verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Leder utbildningsförvaltningen, biträdande utbildningschef, avdelningschef myndighet och administration, avdelningschef nyanländas lärande, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa.

Biträdande utbildningschef

Ann Edvik
ann.edvik@staffanstorp.se
046-25 13 10
Leder rektorer i skola och förskola samt utvecklingsledare IKT.

Avdelningschef myndighet och administration

Anne Björcke
anne.bjorcke@staffanstorp.se
046-25 12 88
Handlägger ärenden frågor och beslut kring myndigheter såsom Skolinspektionen och BEO. Utbetalningar till gymnasieskolor. Frågor kring busskort, taxiresor för elever, inackorderingsbidrag, resebidrag, sommarpraktik, skolval inför f-klass och åk 7 och skolplaceringar för nyinflyttade elever.

Utvecklingsledare

Johan Lindblad
johan.lindblad@staffanstorp.se
046-25 12 19
Utvecklingsledare för förskola och skola. Samordnar och leder nätverksträffar. Administrerar statsbidrag, statistik och skolblad.

Utbildningssamordnare grundskola

Gustav Hultqvist
gustav.hultqvist@staffanstorp.se
046-25 12 92
Systemansvar Extens, administration av tilläggsbelopp, skol- och förskoleadministratörsnätverk. Rapporter till SCB, grundskoleskjutsar (skolbussar), skolval inför f-klass och åk 7

Handläggare

Maria Björk Olin
maria.olin@staffanstorp.se
046-25 12 89
Frågor som rör förskola både kommunal och fristående förskola, frågor gällande fritidshem i vår kommun eller annan kommun. OB förskola, Systemförvaltare -IST förskola. Förskola/fritidshem i annan kommun eller från annan kommun. Interkommunal ersättning.  Debitering av förskole- och fritidshemsplats.

Administrativ assistent

Mia Twedberg
mia.twedberg@staffanstorp.se
0721-726124
Huvuduppgifter: lokalbokningar, beställningar och förekommande administrativa göromål.

Digitaliseringsstrateg

Niklas Bäcklin
niklas.backlin@staffanstorp.se
046-25 12 91
Strategiskt och samordnande arbete kring IT i förskola och skola. Kontaktperson och avtalstecknare för leverantörer av hård- och mjukvara.

Utvecklingsledare IKT

Pernilla Backe
Pernilla.backe@staffanstorp.se
046-25 15 00
Utbildning och rådgivning angående frågor som rör IT som pedagogiskt verktyg i skola och förskola. Ansvarig för IKT-inspiratörer i förskola och skola. Redaktör för Pedagog Staffanstorp.

Systemförvaltare

Anna Gran Lindström, tjänstledig under höstterminen 2021
anna.lindstrom@staffanstorp.se
046-28 71 795
Administrera system (bland annat Vklass, Google Suite for Education och MDM), utbildar administratörer samt samordnar IKT-resurser.

Hoppa till navigering