Omsorgsförvaltningen

 

Växel: 046-25 11 00, alla vardagar klockan 8-17

Vård och omsorgs myndighetsenhet, mottagningsfunktion

Ansökan/anmälan om behov/bistånd vardagar klockan 8-12 och klockan 13-16.

omsorg@staffanstorp.se
046-25 11 04

Tillförordnad förvaltningschef

Paulina Hallgren
Paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-25 18 16

Avdelningschef planering och verksamhetsstöd

Maria Östgård
maria.ostgard@staffanstorp.se
046-25 11 07

Avdelningschef kommunala verksamheter samt myndighetsutövning

Paulina Hallgren
paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-25 18 16

Enhetschef myndighetsenheten

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@staffanstorp.se
046-25 12 10

Enhetschef sjuksköterskeenheten och socialpsykiatri

Kristina Ellström
kristina.ellstrom@staffanstorp.se
046 – 25 16 19

Enhetschef REHAB samt öppen verksamhet

Marie Karlsson
marie.karlsson@staffanstorp.se
046-25 12 87

Enhetschef Hemteam, Nattpatrull och Larm

Maria Nilsson
maria.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 30

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Daniella Nilsson
daniella.nilsson@staffanstorp.se
046-25 12 14

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Maria Holmgren
maria.holmgren@staffanstorp.se
046-25 14 64

Vårdplanerare

Malin Rönnemalm, biståndshandläggare
malin.ronnemalm@staffanstorp.se
046-25 12 79

Anna Natzén, distriktssköterska
anna.natzen@staffanstorp.se
046-25 15 69

Anhörigverksamhet

Pia Williams, anhörigsamordnare
pia.williams@staffanstorp.se
046-25 12 23

Trivselpunkten samordnare

trivselpunkten@staffanstorp.se
046-25 12 99

Demenssjuksköterska

Susanne Bresby
susanne.bresby@staffanstorp.se
046-25 12 23

Avgiftshandläggare

Ingela Millnor
janetingela.millnor@staffanstorp.se
046-25 12 26

Ami Winther
ami.winther@staffanstorp.se
046-25 12 28

Omsorgsnämndens ordförande

Birgitta Heyle Wiahl
birgitta.wiahl@staffanstorp.se

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstemän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik >>.

Hoppa till navigering