Omsorgsförvaltningen

 

Växel: 046-25 11 00, alla vardagar klockan 8-17

Vård och omsorgs myndighetsenhet, mottagningsfunktion

Ansökan/anmälan om behov/bistånd vardagar klockan 9-12
omsorg@staffanstorp.se
046-25 11 04

Förvaltningschef

Leila Misirli
leila.misirli@staffanstorp.se
046-25 12 24

Avdelningschef planering- och verksamhetsstöd (tillförordnad)

Nadja Lindvall
nadja.lindvall@staffanstorp.se
046-287 18 23

Avdelningschef kommunala verksamheter

Paulina Hallgren
paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-287 17 53

Enhetschef myndighetsenheten

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@staffanstorp.se
046-25 12 10

Enhetschef hemsjukvård, nattpatrull, korttid natt (tillförordnad)

Jessica Sjöstedt
jessica.sjostedt@staffanstorp.se
046-25 16 19

Enhetschef rehab, öppen verksamhet

Marie Karlsson
marie.karlsson@staffanstorp.se
046-25 12 87

Enhetschef korttid, växelvård, hemteam, larmgrupp

Maria Nilsson
maria.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 30

Enhetschef kommunalt LSS boende, boendestöd, kontaktperson

Anna Nilsson
anna.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 92

Enhetschef kommunal hemtjänst

Eva Elgan
eva.elgan@staffanstorp.se
046-25 12 05

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Margaret Fritz
margaret.fritz@staffanstorp.se
046-25 12 14

Vårdplanerare

Malin Svensson, biståndshandläggare
malin.svensson@staffanstorp.se
046-25 12 79

Anna Natzén, distriktssköterska
anna.natzen@staffanstorp.se
046-25 15 69

Anhörigverksamhet

Pia Williams, anhörigsamordnare
pia.williams@staffanstorp.se
046-25 12 23

Trivselpunkten samordnare

trivselpunkten@staffanstorp.se
046-25 12 99

Demenssjuksköterska

Susanne Bresby
susanne.bresby@staffanstorp.se
046-25 12 23

Avgiftshandläggare

Ingela Millnor
ingela.millnor@staffanstorp.se
046-25 12 26

Omsorgsnämndens ordförande

Ordförandeposten är för närvarande vakant

1:e vice ordförande Richard Olsson
E-post: richard.olsson@staffanstorp.se
Telefon: 0723-525 525

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstmän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik >>.

Hoppa till navigering