Omsorgsförvaltningen

 

Växel: 046-25 11 00, alla vardagar klockan 8-17

Vård och omsorgs myndighetsenhet, mottagningsfunktion

Ansökan/anmälan om behov/bistånd vardagar klockan 9-12
omsorg@staffanstorp.se
046-25 11 04

Förvaltningschef

Leila Misirli
leila.misirli@staffanstorp.se
046-25 12 24

Avdelningschef planering- och verksamhetsstöd

Mårthen Mirza
marthen.mirza@staffanstorp.se
046-25 11 07

Avdelningschef kommunala verksamheter

Paulina Hallgren
paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-287 17 53

Enhetschef myndighetsenheten

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@staffanstorp.se
046-25 12 10

 

Enhetschef sjuksköterskor/distriktssköterskor.

Kristina Ellström
kristina.ellstrom@staffanstorp.se
046 – 251619

 

Enhetschef rehab, öppen verksamhet

Marie Karlsson
marie.karlsson@staffanstorp.se
046-25 12 87

Enhetschef hemteam, larmgrupp, nattpatrull

Maria Nilsson
maria.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 30

Enhetschef kommunalt LSS boende, boendestöd, kontaktperson

Anna Nilsson
anna.nilsson@staffanstorp.se
046-25 13 92

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Margaret Fritz
margaret.fritz@staffanstorp.se
046-25 12 14

Vårdplanerare

Malin Rönnemalm, biståndshandläggare
malin.ronnemalm@staffanstorp.se
046-25 12 79

Anna Natzén, distriktssköterska
anna.natzen@staffanstorp.se
046-25 15 69

Anhörigverksamhet

Pia Williams, anhörigsamordnare
pia.williams@staffanstorp.se
046-25 12 23

Trivselpunkten samordnare

trivselpunkten@staffanstorp.se
046-25 12 99

Demenssjuksköterska

Susanne Bresby
susanne.bresby@staffanstorp.se
046-25 12 23

Avgiftshandläggare

Ingela Millnor
janetingela.millnor@staffanstorp.se
046-25 12 26

Omsorgsnämndens ordförande

Birgitta Heyle Wiahl
birgitta.wiahl@staffanstorp.se
Telefon:

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstmän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik >>.

Hoppa till navigering