Omsorgsförvaltningen

Medborgarkontor: 046-25 11 00, alla vardagar klockan 8-17

Vård och omsorgs myndighetsenhet, mottagningsfunktion

Ansökan/anmälan om behov/bistånd vardagar klockan 8-12 och klockan 13-16.

omsorg@staffanstorp.se
046-25 11 04

Tillförordnad förvaltningschef

Paulina Hallgren
Paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-287 17 53

Avdelningschef planering och verksamhetsstöd

Maria Östgård
maria.ostgard@staffanstorp.se
046-25 11 07

Avdelningschef kommunala verksamheter samt myndighetsutövning

Paulina Hallgren
paulina.hallgren@staffanstorp.se
046-287 17 53

Enhetschef myndighetsenheten

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@staffanstorp.se
046-25 12 10

 

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Daniella Nilsson
daniella.nilsson@staffanstorp.se
046-25 12 14

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Maria Holmgren
maria.holmgren@staffanstorp.se
046-25 14 64

Omsorgsnämndens ordförande

Birgitta Heyle Wiahl
birgitta.wiahl@staffanstorp.se

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstemän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik >>.

Hoppa till navigering