Flerstämmig undervisning i förskolan

I våras gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner.

Läs mer

Barnkonventionens dag

Den 20 november firades Barnkonventionens dag med en ljusmanifestation på förskolan.

Läs mer

Månens avdelning öppnar i januari

Avdelning Månen startar den 8 januari som den femte avdelningen på Kyrkbyns förskola. Vårdnadshavare till barn som fått placering på Månen är välkomna på besök måndagen den 17 december kl 15.30-16.30.

Läs mer