Ny Likabehandlingsplan 2019-2020

Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020

Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Staffanstorps kommun har ett ansvar enligt diskrimineringslagen och skollagen för att det finns en likabehandlingsplan mot kränkande behandling inom alla pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

I länken hittar ni vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling för vår förskola.

Plan mot kränkande behandling Förskoleområde Öster 2019-2020