Ny Likabehandlingsplan 2019-2020

Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020 Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas […]

Läs mer

Flerstämmig undervisning i förskolan

I våras gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner.

Läs mer

Barnkonventionens dag

Den 20 november firades Barnkonventionens dag med en ljusmanifestation på förskolan.

Läs mer