Likabehandlingsplan

Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Staffanstorps kommun har ett ansvar enligt diskrimineringslagen och skollagen för att det finns en likabehandlingsplan mot kränkande behandling inom alla pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

I länken hittar ni vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling för vår förskola.

Plan mot kränkande behandling Förskoleområde Öster 2019-2020

 

Hoppa till navigering