Likabehandlingsplan

Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Staffanstorps kommun har ett ansvar enligt diskrimineringslagen och skollagen för att det finns en likabehandlingsplan mot kränkande behandling inom alla pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

I länken hittar ni vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling för vår förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling lå 18-19

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available