Vision

En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden.

Hälsofrämjande – Barn ges möjlighet och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former, i ett för barnen meningsfullt sammanhang.

Hållbar – En positiv framtidstro där barn utvecklar självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

I tiden – Med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ges barnen förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available