Vision

En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden.

Hälsofrämjande – Barn ges möjlighet och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former, i ett för barnen meningsfullt sammanhang.

Hållbar – En positiv framtidstro där barn utvecklar självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

I tiden – Med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ges barnen förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare.

Hoppa till navigering