Samverkan med vårdnadshavare

I vår läroplan för förskolan 2018 står det:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Vi erbjuder bland annat:

  • En god introduktion med uppföljningssamtal en tid efter introduktionen
  • Fortlöpande samtal om barns trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal
  • Möjlighet för föräldrar att vara delaktig i utvärderingen av utbildningen, NKI (Nöjd kund index)
  • Förskoleråd 2 ggr/termin
  • Föräldramöte och aktivitet (ex drop-in, lucia, sommarfest, projektstart, projektavslut)

Hoppa till navigering