Förskolesamråd

Riktlinjer förskoleråd förskoleområde öster.

Förskoleråden utgör en del i ett lokalt informations- och dialogsystem som finns för vårdnadshavare i Staffanstorps förskolor i enlighet med gällande styrdokument. Syftet med förskolerådet är att förskolechef dels skall ge vårdnadshavare direktinformation om verksamheten inom enheten, dels höra vårdnadshavares synpunkter inför vissa beslut inom förskolans verksamhetsområde. Inga ärenden som regleras genom särskild lagstiftning eller myndighetsutövning mot enskild kan behandlas.

Det är förskolechef som är sammankallande och mötenas ordförande. Kallelse (14 dagar innan) och minnesanteckningar ( 14 dagar efter) skrivs och läggs ut i vklass.

På höstens föräldramöten väljs representantskap för varje barngrupp. Det är denna formellt vald representant som kan göra sig till talesperson för gruppen. Alla vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i förskoleråden för att prova på.

Dagordningen utgår från följande punkter:

▪ Pågående utvecklingsarbete
▪ Resultat i verksamheten
▪ Miljö – yttre och inre
▪ Skolans arbete med normer och värden enligt mål och riktlinjer i läroplanen
▪ Ekonomiska prioriteringar
▪ Övrigt

 

Hoppa till navigering