Utvecklingssamtal

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Vi erbjuder uppföljningssamtal när barnet deltagit i verksamheten några veckor. Vid detta samtal diskuterar vårdnadshavare och ansvarig pedagog om hur introduktionen gått och hur barnen trivs. Vårdnadshavaren har också möjlighet att ge feedback på Introduktionsperioden.

Utvecklingssamtal genomförs en gång per år. På detta samtalet diskuterar vi hur verksamheten på förskolan bäst kan stödja just ert barn, med utgångspunkt i läroplanens målområde.

Arbetslaget ska också vid behov ha fortlöpande samtal med vårdnadshavare angående barnets trivsel, utveckling och lärande. Dessa kan initieras av pedagog eller av vårdnadshavare.

Hoppa till navigering