Kyrkheddinge skola Foto: Sara Drincic Jeppsson

Den lilla skolan med stor gemenskap -

där trygghet, kunskaper och engagemang står i centrum.

Vår vision är att alla barn och elever i Kyrkheddinge ska få den kunskap och det självförtroende som behövs för att lyckas i framtiden utifrån ett flexibelt lärande med förväntningar och utmaningar.

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 190514

Protokoll Skolråd 190514

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 190214

Protokoll Skolråd 190214

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 181115

På skolrådet tog vi upp förändringar bland personalen som ny lärare, vem som går i pension, vem som ska vara föräldralärare med mera. Vi tog också upp att Skolinspektionen har varit på skolan några dagar och genomfört en kvalitetsgranskning.

Läs mer »

Skolråd 180927

Skolråd 180927

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 180517

Skolråd 2018-05-17   Bilaga1

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 180214

Den lilla skolbyggnaden behöver åtgärdas och beslut är ännu inte fattade , men den information som finns just nu delades på skolrådsmötet.   Protokoll skolråd 20180214

Läs mer »

Skolrådsprotokoll 171114

Under skolrådet pratade vi om personalomsättning, budgeten för 2017, genomförd skyddsrond, uppdatering av V-klass med mera.

Läs mer »