Skolrådsprotokoll 171114

Under skolrådet pratade vi om personalomsättning, budgeten för 2017, genomförd skyddsrond, uppdatering av V-klass med mera.

Protokoll från skolrådet 2017-11-14