Skolrådsprotokoll 180214

Den lilla skolbyggnaden behöver åtgärdas och beslut är ännu inte fattade , men den information som finns just nu delades på skolrådsmötet.   Protokoll skolråd 20180214

Läs mer