Skolrådsprotokoll 181115

Protokoll

På skolrådet tog vi upp förändringar bland personalen som ny lärare, vem som går i pension, vem som ska vara föräldralärare med mera. Vi tog också upp att Skolinspektionen har varit på skolan några dagar och genomfört en kvalitetsgranskning.

Lite om utemiljön & fastighetsfrågor diskuterades också då bland annat önskemål om förändringar.

Skolråd 181115