Arbetslag/klasser

På Kyrkheddinge skola arbetar vi i arbetslag, F-klass, 12, 3, 4-5, 6Fritids

Kyrkheddinge skola präglas av en stark gemenskap och positiv atmosfär. I våra arbetslag samverkar klasslärare, specialpedagog och fritidspedagoger för att skapa trygghet och kontinuitet för eleverna samt för att på bästa sätt ta till vara möjligheterna för en individuell utveckling hos varje elev.

Arbetet i arbetslagen genomsyras av en helhetssyn. För att ytterligare förstärka vi-känslan och skapa helheter har skolan gemensamma temadagar ett par gånger per termin, där eleverna från alla klasser arbetar tillsammans i tvärgrupper.

Skolåren 2-6 har sina klassrum i den lilla skolbyggnaden. Här arbetar fyra grundskollärare och en fritidspedagog. Vissa timmar finns även en specialpedagog tillgänglig.

Musik, slöjd,idrott och bild från åk 4 är förlagda på Stanstorpsskolan samt språkval och hemkunskap på Hagalidskolan.

Ett veckobrev skickas hem till föräldrarna där de kan läsa om vad som hänt i veckan och om kommande händelser.

Läsningen har högsta prioritet. Varje dag innehåller någon form av läsning. Vi åker till biblioteket var tredje vecka så att alla ska kunna ha tillgång till böcker som intresserar dem (det rullar på med klass 1, 2, 3, 4,5, 6).

Vi arbetar kontinuerligt med SET (social och emotionell träning). Då handlar det om att på olika sätt stärka elevernas kännedom om sig själv och andra.

Grundskollärare år Intissar Nesajer åk 1

Grundskollärare Matilda Ljungberg åk 2

Grundskollärare Linda Svensson åk 3

Grundskollärare Mikael Bladh  åk 4-5

 Grundskollärare Helene Edenhorn åk 6

Fritidspedagog Magnus Christell

Idrottslärare Johan Strandkvist

Slöjdlärare   Carina Grankvist

Musiklärare Hanna Söderberg

Specialpedagog Gertie Sääf

 

 

 

 

 

Hoppa till navigering